Stary Testament

 • Stworzenie świata i człowieka;
 • Upadek pierwszych ludzi – wygnanie z raju;
 • Bratobójstwo – Kain i Abel;
 • Dzieje Noego – historia potopu;
 • Budowa wieży Babel;
 • Historia Abrahama i ofiara Izaaka;
 • Historia Józefa, jego braci i ich czynów w Egipcie;
 • Narodziny Mojżesza i wyjście z Egiptu – wędrówka do Ziemi Obiecanej;
 • Dziesięć plag egipskich;
 • Cuda podczas wędrówki;
 • Dekalog przekazany ludziom na górze Synaj;
 • Śmierć Mojżesza;
 • Zdobycie Jerycha;
 • Historia Dawida i Goliata;
 • Władanie i mądrość Salomona;
 • Pieśń nad Pieśniami;
 • Czasy proroków – przykłady przepowiedni;
 • W opowieści o proroku Danielu warto zwrócić uwagę na historię o Zuzannie w kąpieli i lubieżnych starcach, bowiem jest to jeden z najpopularniejszych w sztuce plastycznej tematów.

 

Nowy Testament

 • Dzieje Chrystusa:
  • narodziny,
  • dzieciństwo,
  • działalność (nauka i czynione cuda),
  • proces,
  • ukrzyżowanie,
  • zmartwychwstanie,
  • wniebowstąpienie.
 • Z działalności:
  • wesele w Kanie Galilejskiej
  • wskrzeszenie Łazarza
  • kazanie na górze Synaj
  • przypowieści
  • historia Marii Magdaleny
 • Z procesu:
  • zdrada Judasza
  • ostatnia wieczerza
  • wyrok sanhedrynu, postawa Piłata, uwolnienie Barabasza
 • Z dziejów Kościoła apostolskiego
  • List św. Pawła do Koryntian
  • Apokalipsa św. Jana


Zobacz:

Motywy biblijne jako tematy literatury i sztuki

Najważniejsze historie Starego Testamentu

Przegląd postaci Starego Testamentu

Postaci mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych