Kwiaty niemal nierealnie wyrastające poza i przez kraty ogrodzenia – uderzające, zniewalające siłą swojej barwy i zapachu. Właściwie niewinne kwiaty: dalia, lilia i tulipan. Mnóstwo w tym wierszu agresywnych barw: Zmrok jest rozpłomieniony bladą czerwonością, kroplami rdzy, jaskrów jaskrawością.

Jest to zmierzch mistyczny, a Zmrok napisano wielką literą. Można zatem podejrzewać, że znaczenie pojęcia wykracza poza zwykły swój sens: wieczoru, końca dnia, szarówki przed nocą. Owszem – mogła być tą godziną, która przywołała Wspomnienie – ożywiające, przypominające Nadzieję. Czy to zmierzch myśli, życia, nadziei? Obraz pleniących się kwiatów, bujności natury, odurzających zapachów silnie kontrastuje z atmosferą szarego zmierzchu, otchłannego omdlenia poety. Właściwie wiersz jest popisem plastycznych skojarzeń. Kreacją dziwnego świata barw i roślin oplatających trzy zagadnienia dotyczące samego kreatora: Wspomnienia, Nadziei, Zmroku.

Verlaine zapowiada symbolizm, możemy zatem przypisać elementom poetyckiego obrazu szersze znaczenia (życie, przemijanie), ale jest to przede wszystkim zapis myśli i skojarzeń wyobraźni.

Zauważmy klamrowe budowy utworu – identyczny wers pierwszy i ostatni.

Zobacz:

Jaką wizję poezji można odnaleźć w wierszu Paula Verlaine’a Sztuka poetycka?

Poezja francuskiego modernizmu

Poezja i poeta w twórczości francuskich modernistów

Poezja francuskiego symbolizmu – Charles Baudelaire

Symbolizm francuski – poezja

Najważniejsi twórcy symbolizmu

Omów cechy symbolizmu jako prądu artystycznego

MODERNIZM – TABELA

Test z wiedzy o modernizmie cz. 1 z komentarzem

Test z wiedzy o modernizmie cz. 2 z komentarzem