Omów cechy symbolizmu jako prądu artystycznego.

Zacznij:
Za początek literackiego symbolizmu uważa się wydanie w roku 1857 tomu poetyckiego Kwiaty zła Charles’a Baudelaire’a. Najważniejszym wyróżnikiem prądu jest oczywiście technika symbolu – tajemniczego, wieloznacznego i wizyjnego obrazu zapisanego w wierszu i otwierającego przed czytelnikiem jak najszersze pole do domysłów i interpretacji – idealnym przykładem mogą być róża i uschnięta sosna w Krzaku dzikiej róży w ciemnych smreczynach Jana Kasprowicza.

Rozwiń:
Wymień pozostałe pojęcia i techniki związane z symbolizmem, wskaż ich przykłady:

  • Analogia – zasada opisana szczegółowo w sonecie Odpowiedniki Baudelaire’a, głosząca, że pomiędzy elementami rzeczywistości zachodzą niezbadane i niewidoczne relacje, które może wyjaśnić tylko poezja, a które mogą nas zbliżyć do tajemnicy istnienia.
  • Synestezja – widzenie słów, czucie zapachu muzyki itp. – metoda jednoczesnego oddziaływania na różne zmysły, wynikająca z przekonania o istnieniu między nimi (znów zasada analogii) tajemnych powiązań.
  • Hasło „sztuka dla sztuki” – sformułowane już przez Baudelaire’a, głosiło konieczność oderwania działalności artystycznej od spraw społecznych, politycznych i ideologicznych. Sztuka ma być celem samym w sobie, ma być tworzona dla samego piękna.

Zakończ:
Dokonania symbolistów są niezmiernie istotne. Wpłynęły nie tylko na ukształtowanie się pozostałych prądów literackich modernizmu, lecz także na całą poezję i myślenie o poezji w XX wieku. Metody symboliczne często łączono z realistycznymi – zwłaszcza w dramacie (Dzika kaczka, Wesele) i w powieści (Ludzie bezdomni – motyw rozdartej sosny).

 

Najważniejsze teksty:

Zobacz:

Nurty artystyczne epoki modernizmu

Najważniejsi twórcy symbolizmu

Wyjaśnij pojęcie symbolizm

Czego szukać w poezji modernistów?

Omów rozwój symbolizmu w poezji

Omów poezję francuskiego symbolizmu