• Literatura każdego kraju posiada takie ważne powieści, które ze względu na ich rolę w kulturze, doniosłość treściową i artyzm literacki nazywa się epopejami. Lecz wyżej wymienione „pochwały” utworu – to jeszcze nie wszystko.
 • Powieść-epopeja musi wykazywać w swojej kompozycji pewne podobieństwa do eposu, musi zawierać definicyjne elementy tego gatunku.
 • Aby udowodnić, że Chłopi takie elementy zawierają, przypomnijmy, czym był epos.
  • To taki utwór (zwykle wierszowany), który przedstawiał dzieje legendarnych postaci na tle przełomowych dla danej społeczności wydarzeń.
  • Jego wyznacznikami są:
   • inwokacja,
   • porównania homeryckie,
   • realizm szczegółu,
   • retardacje,
   • sceny batalistyczne,
   • obiektywizm narratora,
   • heroiczne postacie itd.

Chłopi – Władysław Reymont

Oczywiście – Chłopi wszystkich tych cech nie spełniają

 • Nie jest to powieść napisana wierszem i nie zaczyna się inwokacją. Lecz – obserwujemy tu losy kilku postaci na tle konkretnej społeczności.
 • Być może, że nie następują tu przełomowe wydarzenia typu: wojna, ale możemy zastąpić je ogółem przemian, jakim podlega wieś, no i jest konflikt z dworem.
 • Bitwa z dworskimi jest doskonałą sceną batalistyczną.
 • Mistrzowsko zrealizowany jest realizm szczegółu (dokładny opis targu, żniw, kobiet pracujących przy wykopkach) i tym samym retardacji – czyli zabiegu wstrzymującego akcję, zwiększającego napięcie właśnie przez opis.
 • Autor dokonuje także mitologizacji – upodabnia nieco bohaterów i ich dzieje do mitu – czyli czegoś trwałego, funkcjonującego w odwiecznej świadomości społeczeństw.

Zauważ!
Jak Reymont sięgnął w przeróżne środowiska epoki:

 • wieś,
 • miasto,
 • prowincję,
 • środowisko: aktorów, proletariatu, kapitalistów.

W polskiej literaturze XIX w. wcale nie tak często pojawia się miasto, fabryka, robotnik. Podejmuje ten temat Prus w Powracającej fali, Konopnicka w noweli Dym, Prus ukazuje (choć inaczej) Warszawę w Lalce. Dzięki Reymontowi poznajemy także Łódź.

Zapamiętaj!

Ze względu na rozmach, z jakim zakrojeni zostali Chłopi, śmiało możemy ich określić mianem epopei.

 • Przemawia za tym także fakt istnienia bohatera zbiorowego; wśród występujących tu postaci trudno byłoby wskazać tę najważniejszą, każda z nich nabiera znaczenia dopiero na tle całości.
 • Czas, jak to w epopei, też jest przełomowy. W życie mieszkańców Lipiec zaczynają się wdzierać nowe zjawiska: emigracja zarobkowa, kolonizacja niemiecka.
 • To jednak zupełnie inna epopeja niż Pan Tadeusz czy, mające pewne cechy tego gatunku, Nad Niemnem. W tamtych utworach główną rolę odgrywała szlachta, a w tej pojawia się ona zaledwie migawkowo (w osobach schłopiałego szlachcica Rocha i brata dziedzica).
 • Do konwencji eposu nawiązują też patetyczne opisy śmierci trojga bohaterów: Kuby, Boryny i Agaty.

 

Zobacz:

Dlaczego powieść Reymonta Chłopi możemy nazwać epopeją?

Chłopi Reymonta – powieść mitologizująca.

Chłopi Reymonta – powieść naturalistyczna.

Chłopi Reymonta na maturze

Chłopi Władysława Reymonta jako księga chłopów polskich, powieść społeczna i narodowa oraz studium psychologiczne.

Dlaczego powieść Reymonta Chłopi nagrodzono literacką Nagrodą Nobla?

Chłopi w pytaniach i odpowiedziach