Cechy impresjonizmu i ekspresjonizmu

Cechy impresjonizmu

Impresjonizm to kierunek zapoczątkowany w europejskim malarstwie. Nazwa prądu pochodzi od francuskiego słowa impression – wrażenie.

  • Sztuka impresjonistyczna ma przede wszystkim wytwarzać odpowiedni nastrój u odbiorcy – być zapisem ulotnego, chwilowego i niepowtarzalnego wrażenia. Temat impresjonistycznego utworu to moment, chwila zatrzymana i okiełznana. Jej utrwalenie to najwyższy cel sztuki.

Impresjonizm w utworze osiągano za pomocą następujących środków stylistycznych:

  • synestezji – jednoczesnego oddziaływania na wszystkie zmysły odbiorcy, przemieszania zmysłowych wrażeń: np. kolor pachnie, a zapach lśni; przykład w znanym tytule: Melodia mgieł nocnych;
  • muzyczności utworu – ulubione środki wyrazu to wyrazy dźwiękonaśladowcze, onomatopeje, upodobnienia, epitety barw i kształtów;
  • plastyczności – dla twórczości impresjonistów charakterystyczne są kolory rozmyte, pastelowe, unikanie kontrastów i szybkiego ruchu.


Cechy ekspresjonizmu

Ten prąd rozwinął się u schyłku modernizmu, w Polsce w okolicach roku 1900. Jego nazwa pochodzi od ekspresji, czyli wyrażania, eksplikacji uczuć.

  • Ekspresjonizm to upodobanie do swoistej przesady i oscylowania pomiędzy skrajnościami: silnie skontrastowanego obrazowania, wyostrzonych kolorów, gwałtownego, szaleńczego ruchu.
  • Utwór ekspresjonistyczny aż kipi od obrazowych metafor, dominują w nim krzyczące barwy, a wszystko razem sprawia wręcz wrażenie przerysowania. Pamiętaj o nim, gdyby przyszło Ci interpretować hymny Jana Kasprowicza lub wiersze Tadeusza Micińskiego.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Nurty artystyczne epoki modernizmu

Jak znaleźć i wskazać w lekturach młodopolskich impresjonizm?

Jak w literaturze Młodej Polski przejawia się impresjonizm?

Omów impresjonizm jako nurt w malarstwie i przedstaw jego wpływ na literaturę polską.

Co kryje się pod nazwą impresjonizm?

Jakie znasz podstawowe cechy ekspresjonizmu?

Czego szukać w poezji modernistów?

Test z wiedzy o modernizmie cz. 1 z komentarzem

Test z wiedzy o modernizmie cz. 2 z komentarzem