Zważywszy na fakt, że w epoce tej zapanowała moda zwana ludomanią lub chłopomaństwem, można się spodziewać, że będzie tych obrazów sporo.

Dokonajmy zestawienia:

 • Chłopi Władysława Reymonta

  Całościowy, pełny i prawdziwy obraz wsi i psychiki chłopa zawarł Reymont w tej epopei, nagrodzonej literacką Nagrodą Nobla.

 • Wesele Stanisława Wyspiańskiego

  Świetna ocena warstw społecznych – chłopów i inteligencji. Wesele chłopki i inteligenta jest tu pretekstem do poruszenia spraw natury społecznej, narodowej, psychologicznej, estetycznej – lecz także jest dyskusją o wsi, zachwytem (mimo krytyki) folklorem i charakterem wsi, krytyką ludomanii i aktem ludomanii zarazem. Konflikt pan – chłop znajduje najbardziej jaskrawy obraz w epizodzie Dziad-Upiór Szeli.

 • Sonety Z chałupy i wiersz W chałupie

  Pierwszy etap twórczości Jana Kasprowicza, który nazywamy społecznym i utylitarnym, prezentuje nędzę wsi, odwołuje się do sumień odbiorców na wzór Marii Konopnickiej. Kasprowicz w owym czasie jest rzecznikiem pokrzywdzonych, w naturalistyczny sposób odmalowuje dysonans nędzy i portrety biedoty wiejskiej.

 • Pokój wsi

  Ten wiersz Leopolda Staffa i inne utwory zawarte w tomach Dzień duszy i Ptakom niebieskim dotyczą trudu pracy rolnika i sławią uroki wsi. Motyw pochwały wiejskiego żywota, sielskiego uporządkowania i harmonii przyrody, a także kult prostego człowieka staną się jednym z ważnych motywów poezji Staffa. Możemy tu mówić o idyllicznej, sielankowej wizji wsi

 

Zobacz:

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c165-modernizm/mlodopolskie-tematy

Młoda Polska – charakterystyka epoki

Tematy charakterystyczne dla literatury Młodej Polski

Tematy młodopolskiej literatury

MŁODA POLSKA – TABELA

Poezja młodopolska

Powieść młodopolska