Punktem odniesień do rozwoju powieści była powieść realistyczna. Młoda Polska przyniosła tak liczne przemiany i przekształcenia tego gatunku, że powstało coś nowego – powieść młodopolska, a jej wielkim twórcą i propagatorem pozostał w naszej literaturze Stefan Żeromski.

Innowacje kompozycyjne powieści młodopolskiej

 • Tendencja odejścia od narratora wszechwiedzącego w kierunku narracji subiektywnej, opisu świata z punktu widzenia narratora, przez pryzmat jego spojrzenia. Częste wykorzystanie w narracji mowy pozornie zależnej.
 • Styl wypowiedzi zbliża się do naturalnego sposobu wypowiedzi, np. pamiętnikarskiego lub reporterskiego.
 • Odejście od sztywnej pierwszoplanowej fabuły – prezentacja snu, wizji, wrażenia, odczucia.
 • Kompozycja luźnych scen, wielu epizodów, „wysepkowość” akcji.
 • Emocjonalny, liryczny, symboliczny styl narracji.
 • Rezygnacja z celowości – czyli podporządkowania akcji założonej z góry tezie.

 

Twórcy powieści młodopolskiej

Władysław Stanisław Reymont

Noblista.
Utwory: Komediantka, Ziemia obiecana, Chłopi.

Chłopi
Epopeja nagrodzona Noblem (1924). Dzieje rodziny Borynów i polskiej wsi Lipce. W rzeczywistości problematyka wykracza poza wiejski konkret i dotyczy kwestii ogólnoludzkich, filozoficznych:

 • ludzkich namiętności;
 • związku człowieka z naturą;
 • mentalności i systemu wartości chłopów;
 • walki o władzę;
 • rywalizacji o kobietę;
 • związku człowieka z ziemią.

Kompozycja
Chłopi mają cechy:

 • epopei (bogactwo, szczegółowość opisu, uniwersalizm czasu i miejsca akcji, mitologizacja postaci, sceny „batalistyczne”);
 • powieści realistycznej;
 • powieści naturalistycznej;
 • powieści impresjonistycznej.

 

Stefan Żeromski

Ludzie bezdomni

Dzieje społecznika doktora Judyma, który jest człowiekiem szlachetnym i wrażliwym na biedę i nędzę społeczną. Sam pochodzi z nizin i pragnie oddać się leczeniu warstw niższych. Poświęca dla tej idei całą prywatność, także możliwość założenia domu, rodziny i małżeństwa z kobietą, którą kocha. Dzieje Judyma ukazują też ówczesne polskie społeczeństwo, jego bolączki, strefy takie jak miasto i wieś, różne warstwy społeczne. Istotna jest kategoria ,,bezdomności” – jako efekt moralnego wyboru bohatera.

Kompozycja
Ludzie bezdomni to powieść modernistyczna. Cechują ją:

 • kompozycja otwarta;
 • subiektywizm narracji;
 • ,,wysepkowy” układ rozdziałów;
 • epizodyczność akcji.

 

Inni twórcy

 • Wacław Berent
  Autor powieści Fachowiec, Próchno i Ozimina.

  • W pierwszej z nich dokonuje krytycznej analizy hasła pracy organicznej.
  • Podejmując temat artysty i sztuki, analizuje środowisko moderny (Próchno), a także krytykuje polską elitę (Ozimina).
 • Władysław Orkan
  Autor powieści Komornicy, W roztokach.

  • Najwybitniejszy epik Podhala, z którego pochodził.
 • Wacław Sieroszewski
  • Autor pracy etnograficznej Dwanaście lat w kraju Jakutów oraz utworów prozatorskich Na kresach lasów, Ucieczka.
  • Pisarz, który był zesłany na Syberię i właś­nie egzotyczne kultury i krajobrazy Syberii, Kaukazu i Dalekiego Wschodu opisał w swoich utworach.

 

Inne kierunki rozwoju powieści:

 • powieść naturalistyczna,
 • powieść psychologiczna,
 • powieść obyczajowa,
 • symbolizm i naturalizm w prozie.

Jak rozpoznać naturalizm w prozie?

 • Pisarz ukazuje związek człowieka z naturą, biologiczność istoty ludzkiej, jej instynkty.
 • Ważną rolę w fabule odgrywa cykl natury.
 • Pisarz obnaża ciemne strony ludzkiej egzystencji.
 • Stosuje drobiazgowe i drastyczne opisy.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Czym charakteryzowała się powieść młodopolska?

Młodopolska symbolika

 

Młoda Polska – charakterystyka epoki

Młoda Polska – przegląd najważniejszych lektur

Maturalna wiedza o Młodej Polsce

Młoda Polska – zestawienie autorów i lektur

 

MŁODA POLSKA – TABELA

Młoda Polska – charakterystyka epoki