Oczywiście. Pewną grupę młodopolskich twórców nazwano nawet… chłopomanami.

A jakie wiejskie tematy podejmowano?

  • Bieda na wsi, niedola wiejskiej biedoty – cykl sonetów Z chałupy Jana Kasprowicza, Siłaczka, Zmierzch, Zapomnienie Stefana Żeromskiego.
  • Wieś góralska – poezja i proza Kazimierza Przerwy-Tetmajera.
  • Tradycje wsi polskiej, całokształt życia zbiorowości chłopskiej – Chłopi Władysława Stanisława Reymonta.
  • Motyw żołnierza wywodzącego się z chłopstwa – Popioły i O żołnierzu tułaczu Stefana Żeromskiego.
  • Rozdźwięk pomiędzy chłopstwem a inteligencją, rozliczenie przeszłości (postacie historyczne: Bartosz Głowacki i Jakub Szela nawiązują do zrywów zbrojnych z udziałem chłopów), nieumiejętność podjęcia walki – Wesele Stanisława Wyspiańskiego.
  • Motyw „galicyjskiej chłopomanii” – Wesele Stanisława Wyspiańskiego, poezja Lucjana Rydla.

 

Zobacz:

Tematy charakterystyczne dla literatury Młodej Polski

Tematy młodopolskiej literatury

Młoda Polska – przegląd najważniejszych lektur

Jakie nawiązania do epoki romantyzmu możesz wskazać w literaturze Młodej Polski?

https://aleklasa.pl/liceum/c155-powtorka-z-epok-literackich/c165-modernizm/mloda-polska-zestawienie

Modernizmu – TEST 4