Klasycyzm

 • Racjonalizm jako podstawowy punkt ideologii.
 • Sztuka ma realizować prawdę i piękno, istotna kategoria mimesis (wierność, naśladowanie, rzeczywistość).
 • Twórcy klasycyzmu nawiązują do antyku i starożytnych ideałów.
 • Uznają normy w literaturze i sztuce wyznaczone przez Arystotelesa (Poetyka) i Boileau (Sztuka poetycka). Obowiązują jedność czasu, miejsca, akcji, zasada decorum, jednolitość stylu itp.
 • Twórcy klasycyzmu:
  • Nicolas Boileau,
  • Wolter,
  • Daniel Defoe,
  • Denis Diderot.

Sentymentalizm

 • Ośrodkiem nurtu jest uczucie, wrażliwość, serce i natura – w opozycji do klasycznego rozumu i nauki.
 • Ojcem sentymentalizmu jest Jean Jacques Rousseau.
 • Empiryzm i sensualizm są metodami poznania świata.
 • Dzieło sztuki ma mówić o uczuciach, psychice człowieka, bohaterem staje się wrażliwy, uczuciowy człowiek.
 • Sentymentaliści tworzą sielankę i powieść sentymentalną.
 • Twórcy sentymentalizmu:
  • Jean Jacques Rousseau,
  • Laurence Sterne.

Rokoko

 • Najważniejszą kategorią stylu jest piękno.
 • Utwory rokokowe są ulotne, lekkie, wdzięczne i eleganckie (precyzyjne w formie).
 • Odwoływano się do epikureizmu, opowiadano o flircie, namiętnościach, miłości zmysłowej.
 • Rokokowi twórcy najczęściej związani byli z kulturą dworską.
 • Gatunki rokoka: erotyk, epigramat.
 • Twórcy rokoka:
  • Choderlos de Laclo,
  • Pierre Beaumarchais.

Zapamiętaj!

 • Jeśli: spokój, ład, harmonia, nawiązania do antyku, tradycyjne normy literackie – to klasycyzm.
 • Jeśli: uczuciowość, prostota, idealizacja natury – to sentymentalizm.
 • Jeśli: wdzięk, lekkość, piękno i cele rozrywkowe – to rokoko

Zobacz:

Kiedy się narodził i czym charakteryzuje się klasycyzm?

Główne nurty artystyczne oświecenia

Czym charakteryzował się sentymentalizm?