Klasycyzm

To główny kierunek artystyczno-literacki, który ma swe źródła w kulturze antycznej (czyli klasycznej: grecko-rzymskiej, stąd nazwa prądu). Narodził się w połowie XVII w. we Francji, gdzie pojawiali się twórcy, którzy zamiast zachwycać się barokową ozdobnością, wyżej cenili sobie antyczny ład, harmonię i elegancję.

 • Nazwa „klasycyzm” pochodzi od łacińskiego classicus – pierwszej klasy, wzorowy, doskonały.
 • Sztuka klasycystyczna często nawiązywała do tradycji antyku, wykorzystując jego wzorce. To epoka spokojna, wyważona, elegancka.
 • W literaturze natomiast przedstawiciele klasycyzmu dążyli do wypracowania uniwersalnych norm twórczości literackiej i podporządkowania im praktyki pisarskiej.

Główne założenia klasycyzmu:

 • piękno jest jedyne i obiektywne – istnieją ustalone kanony piękna,
 • sztuka ma wyrażać harmonię i zachowywać ład (proporcje, równowaga, statyczność),
 • należy tworzyć według ustalonych reguł (poetyk, podręczników sztuki) i wzorować się na sztuce antycznej (greckiej i rzymskiej), która najlepiej oddawała harmonię natury,
 • piękno ma wynikać z prostoty,
 • racjonalizm podstawową ideologią.

Typowe gatunki:

 • satyra,
 • bajka,
 • powiastka filozoficzna,
 • komedia.

 

Sentymentalizm

To prąd umysłowy i literacki, który narodził się w dojrzałym oświeceniu. Został stworzony przez francuskiego filozofa Jeana Jac­que­sa Rousseau.

 • Klasycznym przekonaniom o harmonii i ładzie świata przeciwstawiał on emocje, serce, uczuciowość, czułość i naturę.
 • Sentymentalizm ukształtował nowego bohatera literackiego – człowieka czułego, ożywił zainteresowanie przyrodą i jej drobiazgową obserwacją.
 • Innymi hasłami tego nurtu było głoszenie niebezpieczeństw płynących z darów cywilizacji i zainteresowanie wewnętrznym życiem człowieka.

Ponieważ ten nurt zachęcał do zastanowienia się nad sobą i dokładnego przyjrzenia się swoim uczuciom, sentymentalizm wpłynął na rozwój bardzo osobistej poezji analizującej każdy przejaw uczuć.

Głównym przedstawicielem polskiej literatury sentymentalnej jest Franciszek Karpiński.

Typowe gatunki:

 • sielanka,
 • powieść sentymentalna.

 

Rokoko

To styl najbardziej ulotny, uważany też za ostatnią fazę baroku. Dotyczył głównie architektury, sztuki użytkowej i malarstwa – najmniejszy udział miał w tworzeniu dorobku piśmienniczego. W literaturze zaznaczył się głównie w poezji dworskiej – w pewnego typu komediach i operach.

Główną wartością dla twórców rokoka było piękno, które dawało przyjemność obcowania z wytworami sztuki. Poza literaturą rokoko najpełniej zostało zrealizowane w małych formach architektonicznych oraz w architekturze pałacowych i salonowych wnętrz.

Charakteryzowało się elegancką ornamentyką, lekkością i dekoracyjnością wystroju i malarskimi miniaturami.

 

Podsumowanie

 • Jeśli dzieło charakteryzuje się spokojem, ładem, harmonią, nawiązaniem do antyku i tradycyjnymi formami literackimi to jest to klasycyzm.
 • Jeśli dostrzeżesz uczuciowość, prostotę i idealizację natury, to masz do czynienia z sentymentalizmem.
 • Wdzięk, lekkość, piękno i przyświecające cele rozrywkowe to cechy wskazujące na rokoko.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Epoka oświecenia w Polsce

39. Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko – scharakteryzuj główne kierunki w literaturze i kulturze oświecenia

Oświecenie w skrócie TABELA

Mapa literacka epoki: ośrodki, prądy i twórcy polskiego oświecenia

Jakie trzy nurty dominowały w literaturze oświecenia?

Omów prąd rokoko

Co „romantycznego” zapowiadał sentymentalizm?

Czym charakteryzował się sentymentalizm?

Franciszek Karpiński jako przedstawiciel polskiego sentymentalizmu

Wymień główne założenia klasycyzmu.