Dobro

• Aniołowie (m.in. Anioł Stróż)
• Duchy po prawej stronie
• Pokora księdza Piotra
• Polska młodzież cierpiąca w więzieniach i na Syberii
• Patriotyzm części polskiego społeczeństwa („wewnętrzny ogień”)

Zło

• Diabły
• Duchy po lewej stronie
• Pycha Konrada
• Carscy urzędnicy, w tym Nowosilcow
• Polacy nietroszczący się o ojczyznę, kolaboranci i karierowicze (zewnętrzna skorupa „sucha i plugawa”)

Konkretne wydarzenia historyczne (1823 r.) podniósł Mickiewicz do rangi ponadczasowego ścierania się dobra i zła. Przedstawił prześladowanie polskich patriotów w kategoriach religijnych – to walka Boga i jego aniołów z szatanem i jego diabłami. Nadał cierpieniu Polaków wymiar niemal sakralny. To nowe „światło na ziemi”, którego boi się zło, a więc despota, to Polacy, po których stronie jest słuszność i dobro. A Bóg nagrodzi dobro i szybko nadejdzie zwycięstwo Polski (widział to ksiądz Piotr), a może nawet – za jej sprawą, jak za sprawą Mesjasza – zbawienie ludów Europy.

Innym biblijnym odniesieniem jest motyw rzezi niewiniątek: „Panie, cała Polska młoda/ wydana w ręce Heroda” – czytamy.

 

Zobacz:

Zaprezentuj treść całości utworu Adama Mickiewicza pt. Dziady

Dobro i zło w III cz. Dziadów Adama Mickiewicza

Dziady – praca domowa

Przedstaw i oceń Konrada z III części Dziadów jako bohatera romantycznego i oceń jego postawę

Adam Mickiewicz, DZIADY część III

Dziady cz. III na maturze

Kompozycja III części Dziadów jako wzór dramatu romantycznego.

Dziady cz. III. KARTKÓWKA