Do najstarszych dzieł polskiej poezji religijnej zaliczamy:

  • Bogurodzicę – najdawniejszą, słynną pieśń – hymn z XIII wieku;
  • staropolską wersję żywotu św. Aleksego pt. Legenda o św. Aleksym, zapis z XV wieku;
  • Lament świętokrzyski lub inaczej Posłuchajcie, bracia miła, rękopis z XV wieku.
  • Zabytkiem poezji religijnej są także znane i wciąż funkcjonujące modlitwy, takie jak: Ojcze nasz czy Zdrowaś Maria.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Co to jest wiersz zdaniowo-rymowy?

Na czym polega szczególna wartość Lamentu świętokrzyskiego?

Omów Bogurodzicę, jej historię oraz budowę leksykalno-składniową

Omów na wybranych przykładach motywy maryjne w literaturze polskiej

Zabytki literatury polskiej