Powieść paraboliczna

Jej cechą charakterystyczną jest dwupoziomowy charakter. To znaczy pod warstwą pierwszą – realistyczną, kryje się głębsza, alegoryczna, którą powinien odczytać czytelnik. Taki utwór wymaga od odbiorcy dojrzałej i rozbudowanej interpretacji. Jeśli czytelnik nie odkryje głębszych, ukrytych sensów powieści parabolicznej, odczyta ją tylko w sposób linearny, uproszczony – nie zrozumie nadrzędnego, najważniejszego sensu.

Dżuma – parabola

Wystarczy przeczytać motto, którym opatrzył Albert Camus swoją powieść, aby upewnić się, że jest to utwór wielowarstwowy – właśnie paraboliczny. Mottem jest wypowiedź Daniela Defoe – autora znakomitej relacji o dżumie londyńskiej pt. Dziennik roku zarazy (wydany w 1722 roku):

Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś, co istnieje rzeczywiście, przez coś innego, co nie istnieje.

Także sam autor w wielu wypowiedziach podkreślał, że celem jego było:

wyrazić przy pomocy dżumy uczucie duszenia się, któreśmy wszyscy cierpieli, atmosferę zagrożenia oraz banicji, w którejśmy żyli. Równocześnie pragnął rozszerzyć ową interpretację na ogólne pojęcie istnienia.

Co świadczy o paraboliczności Dżumy?

  • Po pierwsze motto sugeruje możliwość metaforycznego odczytania powieści.
  • Czas – brak dokładnej daty, a nawet wyraźna sugestia, że autor tej daty nie chce podać. Wiemy, że akcja utworu rozgrywa się w ciągu dziesięciu miesięcy – od kwietnia do lutego, nie ma w niej żadnych bezpośrednich odwołań do czasów historycznych. Camus mógł akcję powieści umieścić w zupełnie innym stuleciu – choć realia by się zmieniły, schemat pozostałby ten sam.
  • Przestrzeń – Oran opisany jest bardzo szczegółowo, tak jakby autor chciał oddać wierny wizerunek miasta. Jest to również świat odrealniony – hermetycznie zamknięty (bramy, strażnicy jak w grodach średniowiecznych) – można powiedzieć model sytuacji uniwersalnej.
  • Brak realizmu – błyskawiczne tempo rozszerzania się choroby, które w XX wieku byłoby mało prawdopodobne. Narrator często sugeruje różne metaforyczne odczytania słowa dżuma – „dżuma ma swoje dobre strony […] otwiera oczy, zmusza do myślenia”. Narrator posługuje się stylem refleksyjnym z partiami lirycznymi, zmetaforyzowanym językiem.

Jak można odczytać powieść?

  • Linearnie – jako realistyczny opis rozprzestrzeniania się zarazy.
  • Ale przede wszystkim jako powieść o wojnie – tak została odczytana od razu po wydaniu we Francji – śmierć na masową skalę, usprawnienie pochówków – od zbiorowych grobów po krematoria. Oswojenie ze śmiercią i gorsze od rozpaczy „przyzwyczajenie do rozpaczy”.
  • Tę powieść-parabolę możemy odczytać także jako utwór o nieśmiertelności zła istniejącego w świecie, o potrzebie heroizmu w walce ze złem i śmiercią.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Na czym polega paraboliczność Dżumy Alberta Camusa?

Objaśnij pojęcie paraboli na przykładzie Dżumy Alberta Camusa

Treść Dżumy Alberta Camusa

Dżuma na maturze

Omów kompozycję Dżumy Camusa

Podaj różne znaczenia tytułu powieści Alberta Camusa – Dżuma

Dżuma Alberta Camusa

Jakie postawy ludzi wobec żywiołu zaprezentował Albert Camus w Dżumie?

Dżuma – praca domowa

Zinterpretuj tytuł powieści Camusa pt. Dżuma