Totalitaryzm to określenie systemów politycznych, które ingerują w osobiste życie człowieka i podporządkowują go odgórnym prawom, są oparte o rozbudowany system kontroli, oddziałują poprzez strach i przemoc. Przykładem takich systemów był faszyzm i stalinizm. Skutkiem: tortury, eksterminacje, piece, niemieckie obozy koncentracyjne i sowieckie łagry.

 

Cała literatura jest żarliwym protestem przeciw totalitaryzmowi.

Przykładem może tu być cała literatura łagrowa:

  • Archipelag GUŁag, Jeden dzień Iwana Denisowicza Aleksandra Sołżenicyna,
  • Inny świat Gustawa Herlinga Grudzińskiego,
  • Na nieludzkiej ziemi Józefa Czapskiego.

Niemieckie obozy zagłady znalazły zapis w

Prześladowanie Żydów odnajdziemy

Lecz obozy i getta to jeszcze nie wszystko.

Istotę totalitarnej władzy i analizę zjawiska ukazują utwory:

Oczywiście – to jeszcze nie są wszystkie tytuły. Lecz omówienie losów bohaterów tych pozycji, ich zmarnowanego życia i spaczonej psychiki wystarcza, aby oddać zło totalitaryzmu, a udowodnić protestującą postawę twórców wobec tego systemu.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Totalitaryzm

Totalitaryzm w literaturze

Totalitaryzm – przekleństwem XX wieku

Różne oblicza totalitaryzmu w utworach dwudziestolecia międzywojennego

Dwa totalitaryzmy: faszystowski i komunistyczny – porównanie

Totalitaryzm – cytaty

Totalitaryzm – najważniejszy temat literatury XX w.