Rozprawka wstępy

We wstępie rozprawki możesz użyć sformułowań:

Jeżeli prócz postawienia tezy serwujemy czytelnikowi wstęp, ogólne rozważania na jakiś temat, pomocne będą sformułowania:

– Celem moich rozważań jest…
– Celem tej pracy jest…
– Może warto najpierw zastanowić się nad znaczeniem słowa…
– Proponuję najpierw rozważyć, czym jest…
– Zamierzam skupić się na…
– Problem, o którym chcę pisać…
– Najpierw zastanowię się nad znaczeniem słowa…
– Postaram się przedstawić swoje refleksje na temat…
– Od dawna nurtował mnie problem…

Kiedy formułujemy własną tezę:

– Moja teza brzmi…
– Moim zdaniem…
– Uważam, że…
– Sadzę, że…
– Myślę, że…
– Teza, którą będę starał się udowodnić brzmi następująco…
– Jestem przekonany, że…
– Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że…
– We wstępie ujawnię swój pogląd…
– Celem moich rozważań jest…
– Najpierw zastanowię się nad znaczeniem słowa…
– Problem, o którym chcę napisać…
– Postaram się przedstawić swoje refleksje na temat…
– Na początku przytoczę najważniejsze założenia epoki…
– Mottem swoich rozważań chcę uczynić słowa…

Kiedy zgadzamy się ze stanowiskiem zawartym w temacie pracy:

– Zacznę od potwierdzenia tezy zawartej w temacie…
– Będę starał się bronić tezy, iż…
– Postaram się udowodnić słuszności tezy przedstawionej w temacie…
– W pełni zgadzam się z myślą zawartą w temacie / cytacie…
– Nie sposób nie zgodzić się z poglądem, iż…
– Teza zawarta w temacie w pełni mnie przekonuje.

Kiedy nie zgadzamy się z przytoczonym w temacie pracy poglądem:

– Nie zgadzam się z myślą zawartą w temacie / cytacie…
– Nie mogę zgodzić się z tezą zawartą w temacie…
– Nie sposób zgodzić się z poglądem, iż…
– Teza postawiona w temacie nie przekonuje mnie.
– Chciałbym podać w wątpliwość stanowisko, że…
– Nie mogę się zgodzić z opinią, iż…
– Rzekomo…, ja jednak uważam…
– Powszechnie sądzi się, że… Jednak ja zajmuję w tej sprawie odmienne stanowisko…
– Wbrew temu, co na ten temat mogliby sądzić inni, uważam, że…
– Zamierzam polemizować z tezą zawartą w temacie.
– Nie mogę zgodzić się z opinią, że…
– Niejasne wydaje mi się to, że…

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Rozprawka – przydatne zwroty

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c312-formy-wypracowan/5-rozwiniecie-wzory-sformulowan-w-rozprawce

Rozprawka – jak zadbać o spójność?

Wstęp – wzory sformułowań w rozprawce

Wzory zakończeń

Przebieg pracy nad rozprawką

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c268-prace-pisemne/c312-formy-wypracowan/11-rozprawka

Sposób na rozprawkę

Jak pisać rozprawkę