Jan Kochanowski TEST

Sprawdź swoją wiedzę z Kochanowskiego

Przeczytaj uważnie tekst:

Jan Kochanowski

Do gór i lasów

Wysokie góry i odziane lasy
Jako rad na was patrzę, a swe czasy
Młodsze wspominam, które tu zostały,
Kiedy na statek człowiek mało dbały.
Gdziem potym nie był? Czegom nie skosztował?
Jażem przez morze głębokie żeglował,
Jażem Francuzy, ja Niemce, ja Włochy,
Jażem nawiedził Sybilline lochy.
Dziś żak spokojny, jutro przypasany
Do miecza rycerz; dziś między dworzany
W pańskim pałacu, jutro zasie cichy
Ksiądz w kapitule, tyle że nie z mnichy
W szarej kaplicy a z dwojakim płatem;
I to czemu nic, jesliże opatem
Taki był Proteus, mieniąc się to w smoka
To w deszcz, to w ogień, to w barwę obłoka.
Dalej co będzie ? Srebrne w głowie nici
A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci…

1. Wers pierwszy, w którym podmiot liryczny zwraca się do gór i lasów, odczytujesz jako:

a) zapowiedź baśni
b) początek testamentu
c) pochwałę natury
d) wstęp do przewodnika po górach

Odp. ……………..

2. Która rekonstrukcja opisanej podróży jest prawidłowa:

a) z gór do lasów, przez morze, Francję, Niemcy, Włochy
b) morze, góry, Francja, Belgia, Neapol
c) chodzi tu o podróż w czasie
d) żegluga przez morze, Francja, Niemcy, Włochy, Neapol

Odp. ……………..

3. Kochanowski wspomina swoje kolejne wcielenia. Są to:

a) student, rycerz, dworak, ksiądz,
b) student, rycerz, żeglarz, mnich
c) student, rycerz, ksiądz, mnich
d) student, Proteus, mnich, rycerz

Odp. ……………..

4. Powyższe życiowe role zostały zestawione na zasadzie:

a) kontrastu
b) podobieństwa
c) przynależności do epoki
d) bez żadnej zasady

Odp. ……………..

5. Wskaż dwa nawiązania do kultury antyku.

Odp. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Porównując sie do Proteusa, poeta pragnie podkreślić swoją:

a) zuchwałość i odwagę
b) znajomość mitologii
c) zmienność życiowych ról
d) rolę w życiu narodu

Odp. ……………..

7. Kim był mitologiczny Proteus? Nie musisz wiedzieć. Ale znajdziesz wyjaśnienie w:

a) słowniku wyrazów obcych
b) słowniku mitów i symboli
c) słowniku terminów literackich
d) słowniku imion i legend

Odp. ……………..

8. Na podstawie fraszki wskaż charakterystyczną umiejętność Proteusa:

a) przepowiadanie pogody
b) szybkość
c) umiejętność przekształcania swojej postaci
d) „zianie” ogniem jak smok

Odp. ……………..

9. Dwa końcowe wersy fraszki, są poetycką ilustracją hasła:

a) Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce (hasło humanizmu)
b) Carpe diem (chwytaj dzień – hasło epikureizmu)
c) Pantha rei – wszystko płynie, zmienia się (według Heraklita)
d) Vanitas vanitatum ( średniowieczna filozofia przemijania)

Odp. ……………..

10. Fraszkę Do gór i lasów można nazwać:

a) refleksyjną i autobiograficzną
b) refleksyjną i podróżniczą
c) refleksyjną i mitologiczną
d) biograficzną i biesiadną

Odp. ……………..

11. Wypisz 4 cechy człowieka renesansu, jakie prezentuje podmiot liryczny wiersza.

a) …………………………………………………………………………………………………………………………….
a) …………………………………………………………………………………………………………………………….
a) …………………………………………………………………………………………………………………………….
a) …………………………………………………………………………………………………………………………….

12. Słowa, które współcześnie zmieniły znaczenie to:

a) żak, lochy
b) statek, odziane,
c) płat, opat
d) żak, rycerz

Odp. ……………..

13. W kilku zdaniach (najwyżej pięciu) określ swój stosunek do postawy, jaką deklaruje poeta w ostatnim wersie fraszki, poprzyj pogląd trzema argumentami.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wzór:

• Ostatnie słowa fraszki (a ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci) to jawna deklaracja filozofii epikurejskiej, przekaz, żeby cieszyć się każdą chwilą, cenić życie, bo szybko przemija.
1 pkt za nazwanie tezy. Poświęciłeś jedno zdanie)
• Zgadzam się z tą postawą – uważam, że życie jest piękne i jest tak wielkim darem, że trzeba z niego korzystać. Kiedy mamy wolny czas, lepiej odpoczywać i doceniać każdą godzinę niż ubolewać, że chwile mijają. Kiedy nadchodzi piękna pogoda, należy korzystać z niej, a nie czekać na deszcz.
3 pkt – za sformułowanie poglądu, dwa przykłady: wolny czas i pogoda. Poszły na to 3 zdania.
Mamy więc tylko jedno:
• Epikur głosił, że dobro to przyjemność i brak cierpień, ja zaliczam się do zwolenników tego starożytnego poglądu.
1 pkt za zgrabne sformułowanie. Gimbus dodałby jeszcze jeden za pochwalenie się wiedzą o starożytności.

 

Jan Kochanowski TEST – odpowiedzi

1. c),
2. d),
3. a),
4. a),
5. Sybilline lochy i Proteus
6. c),
7. b),
8. c),
9. b),
10. a),
11.
a. umiłowanie natury
b. wiedza o antyku
c. nabywanie wiedzy w podróży
d. postawa uznająca za wartość ziemskie życie.
12. b)

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Jan Kochanowski

Życie i twórczość Jana Kochanowskiego

Jaką filozofię zawarł Jan Kochanowski w pieśniach i fraszkach?

Jan Kochanowski – jak pisać o…

FRASZKI Jana Kochanowskiego

 

JAN KOCHANOWSKI biografia

 

Pieśni Kochanowskiego na maturze