1. Jak się nazywa się najlepszy przyjaciel Makbeta?

a) Makduf
b) Banko
c) Malkolm

2. Gdzie dokonano morderstwa Dunkana?

a) w jego pałacu
b) w lesie
c) w zamku Makbeta

3. Co się stało ze służącymi króla Dunkana?

a) zostali uśpieni
b) zostali zabici
c) zostali zmuszeni do ucieczki

4. Czego dotyczyła druga przepowiednia wiedźm?

a) przyszłości Anglii
b) przyszłości Makbeta
c) przyszłości Banka

5. Kiedy Makbet widzi ducha Banka?

a) podczas uczty koronacyjnej
b) w lesie duzynańskim
c) po śmierci żony

6. Co widzi w halucynacjach Makbet?

a) swoją żonę
b) ducha Dunkana
c) czerwoną krew

7. Na jaką chorobę cierpi lady Makbet?

a) schizofrenię
b) depresję
c) somnambulizm

8. Co podchodzi pod zamek Makbeta?

a) wojska Banka
b) wojska przykryte liśćmi
c) wojska angielskie

9. Co jest nietypowego w narodzinach Makdufa?

a) został wyjęty z łona matki
b) urodził się bez prawej dłoni
c) urodził się na wpół martwy

10. Z czyjej ręki ginie Makbet?

a) Makdufa
b) Malcolma
c) syna Banka

11. Kto ukazuje się Hamletowi?

a) duch Ofelii
b) duch ojca
c) duch Klaudiusza

12. Jak został zamordowany ojciec Hamleta?

a) wlano mu truciznę do ucha
b) został zasztyletowany
c) zaduszono go poduszką

13. Co ma w ręku Hamlet podczas słynnego monologu?

a) wstążkę Ofelii
b) Biblię
c) czaszkę Yorrika

14. Kogo zabija przypadkowo Hamlet?

a) Laertesa
b) Poloniusza
c) Własną matkę

15. Na jaki pomysł wpada Hamlet, by ocalić życie?

a) uciec do Anglii
b) udawać szaleńca
c) udawać miłość do Ofelii

16. Jaki pomysł pozwala Hamletowi odkryć prawdę?

a) inscenizacja teatralna
b) prowokacja Gertrudy
c) zmowa z Ofelią

17. Jak umiera Ofelia?

a) została otruta
b) utonęła
c) skoczyła ze skały

18. Kto jest w dramacie królobójcą?

a) Rosenkrantz
b) Poloniusz
c) Klaudiusz

19. Do czego porównuje swój kraj Hamlet?

a) do hydry
b) do syreny
c) do więzienia

20. Gdzie dzieje się akcja Hamleta?

a) w Anglii
b) w Szkocji
c) w Danii

Odpowiedzi

1b), 2c), 3a), 4b), 5a), 6c), 7c), 8b), 9a), 10a), 11b), 12a), 13c), 14b), 15b), 16a), 17b), 18b), 19c), 20c)

 

Zobacz:

Makbet Williama Szekspira

Hamlet – William Szekspir

Zasady dramatu szekspirowskiego