Jakie dostrzegasz w Glorii victis Orzeszkowej?

Zacznij

Mimo, że nowela to utwór typowy dla pozytywizmu, została ona napisana jeszcze później, bo w Młodej Polsce.

Przejdźmy do sedna sprawy:

Widać w niej wyraźne nawiązania do romantyzmu, takie jak:

  • Etos walki powstańczej, otwartej walki z wrogiem na polu bitwy, walki do ostatniej kropli krwi.
  • Bohaterowie – Jagmin i Marian Tarłowski – to ludzie młodzi, przepojeni ideałami zmiany świata na lepsze, swoje młode życie składają w ofierze ojczyźnie.
  • Gloryfikacja wybitnej jednostki historycznej, czyli Romualda Traugutta. Przywódca powstania styczniowego jest wykreowany na bohatera bez skazy, uzdolnionego stratega, a zarazem duchowego wodza zrywu niepodległościowego. Jego bohaterstwo i poświęcenie przekraczają zwykłą ludzką miarę, dlatego też jest on porównany do wodza Spartan, Leonidasa.
  • Natura, podobnie jak w romantyzmie, jest czymś więcej niż tylko tłem wydarzeń. Została spersonifikowana, żyje, współodczuwa z bohaterami. Staje się ona aktywnym współuczestnikiem wydarzeń, a także nośnikiem pamięci o nich.

Przedstawmy prosty, narzucający się wniosek:

Te wszystkie cechy są typowe dla poetyki i obrazowania romantycznego.

 

Zobacz:

Pozytywizm – nowele

Dlaczego Orzeszkowa w Glorii victis uczyniła narratorem przyrodę?

Scharakteryzuj narrację Elizy Orzeszkowej w noweli pt. Gloria victis…

Motyw gloria victis w utworach drugiej połowy XIX i początku XX w.

Gloria victis – Eliza Orzeszkowa

Na czym polega specyfika noweli Orzeszkowej pt. Gloria victis?

Pozytywizm w Polsce – nowele

Przedstaw najważniejsze nowele pozytywizmu