Dowiedź, że „Odyseja” Homera to dzieło humanizmu – utwór o człowieku i ludzkim życiu, postawach człowieka wobec świata.

Liczne przygody Odyseusza sprawiły, iż stał się on człowiekiem doświadczonym życiowo, a jed­no­cze­śnie bardziej ostrożnym.

Odyseja to utwór zawierający wiele wzorców ludzkich zachowań aktualnych również współcześnie (tzw. archetypów):

  • postawa człowieka wobec rodziny, którą trzeba pozostawić z różnych przyczyn (wojna, ważny wyjazd, w poszukiwaniu pracy, dłuższa delegacja służbowa),
  • postawa człowieka wobec wojny, w której trzeba wziąć udział (Odyseusz jako wódz wykazał się doświadczeniem, mądrością, odwagą, umiejętnościami dyplomatycznymi, pomysłowością – podstęp z koniem trojańskim),
  • postawa człowieka wobec Fatum (mimo wielu niepowodzeń Odyseusz nie poddaje się, wciąż po­ko­nu­je nowe trudności, choć wie, że jego walka może zakończyć się niepowodzeniem – zemścić na nim chcą się bogowie w odwecie za pokonanie Troi, potem pomścić swoją krzywdę chce też cyklop Po­li­fem, którego Odyseusz oślepił, przeciwko Odysowi występuje ojciec Polifema – Posejdon – jak wal­czyć na morzu z bogiem mórz?),
  • postawa człowieka podróżnika wobec świata (czy jest on przyjaźnie nastawionym turystą sza­nu­ją­cym prawa mieszkańców, których jest gościem, czy dewastatorem kultury innych narodów?),
  • postawa człowieka pozbawionego wszystkiego: domu, przyjaciół, majątku, który po latach powraca do ojczyzny (Odyseusz wraca do Itaki samotny – na obcym okręcie i bez zdobytych w Troi łupów).

Zobacz:

Odyseja do prac pisemnych

Odyseja – pytania i odpowiedzi

O czym jest Odyseja?

Odyseja – praca domowa

Odyseja – epos Homera

Odyseja na maturze pisemnej

Odyseusz – bohater literacki

Odyseusz – charakterystyka