Odyseja może być przywołana przy tematach o:

 • motywie wędrówki i powrotu w literaturze
  (zestaw z powieścią drogi – dość rozpowszechnioną w XVIII wieku, z podróżnikami romantycznymi, z powieścią awangardową, jak Sklepy cynamonowe Brunona Schulza albo z Buszującym w zbożu Jerome Salinpera)
 • buncie człowieka przeciw bogom, przeznaczeniu, żywiołom
  (zestaw z mitem prometejskim, dzie­ja­mi Edypa, bohaterem romantycznym)
 • morzu i wędrówkach morskich w literaturze
  (zestaw z marinistyczną prozą Josepha Conrada)
 • obrazach małżeństwa i wierności, rodziny
 • przygodzie jako materii literackiej
 • przestrzeni literackiej zapełnionej przez postacie fantastyczne (lub o postaciach fantastycznych – nimfach, syrenach, cyklopach)
 • roli podstępu, przemyślności i sprytu w życiu ludzkim
  (zestaw z pomysłami i postacią Zagłoby z Trylogii Sienkiewicza)
 • różnych wariantach rycerzy w dziejach literatury
  (Odys jest szczególną odmianą rycerza antycznego, możesz przywołać jeszcze rycerzy śre­dnio­wiecz­nych, XVII-wiecznych kompletną odwrotność typu – Donkiszota)
 • mitologii jako kanwie dzieł literackich
 • podróży bohaterów literackich do krainy zmarłych
  (zestaw z Dantem i jego wędrówką po zaświatach w Boskiej komedii, mitem orfickim)
 • zdobywcach i odkrywcach świata.

 

Zobacz:

Odyseusz – bohater literacki

Odyseja – pytania i odpowiedzi

Odyseusz, bohater Odysei

Odyseja – praca domowa

Na czym polega wartość Odysei?

Odyseja – epos Homera

Odyseja na maturze pisemnej

Homer – Odyseja

Odyseja na maturze pisemnej

https://aleklasa.pl/category/liceum/c238-sztuka-pisania/c243-sztuka-pisania-teoria