Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. (…) Spróbuj prześledzić wątek stosunków między rodzicami i dziećmi, przywołując znane Ci przykłady z ksiąg biblijnych.

Propozycje wstępu

Zacznij od trafnego przywołania:

Jedno z przykazań dekalogu brzmi: „Czcij ojca swego i matkę swoją”. Pozornie więc wszystko powinno wyglądać bardzo prosto – Biblia winna być pełna budujących przykładów posłuszeństwa dzieci rodzicom i miłości rodziców do dzieci. Tak w istocie jest, ale nie brakuje mrożących krew w żyłach opowieści o zagmatwanych stosunkach rodzinnych, o nieposłuszeństwie i konfliktach…

Zacznij od nawiązania do współczesności:

Współcześni rodzice często narzekają na arogancję i brak szacunku dla starszych, w celują ich dzieci. Uważają, że to „takie czasy”. Dzieci także mają powody do niezadowolenia – wyrzucają rodzicom konserwatyzm i niechęć do rozmowy. Nie jest to jednak typowy problem współczesności – już w Biblii rodzice nie są zadowoleni z relacji z dziećmi, a dzieci także chciałyby dokonać pewnych zmian.

 

Rozwinięcie

  • Niektóre starotestamentowe historie o rodzicach i dzieciach mogą współczesnym czytelnikom wydać się drastyczne, np. postępek Kaina zazdrosnego o miłość ojca. Są też takie, które kończą się happy endem – dają więc nadzieję na pozytywne zakończenie naszych rodzinnych kłopotów. Pierwsza opowieść to dzieje Józefa, który był ulubieńcem ojca. Taka postawa ojca sprawiała, że bracia zazdrościli Józefowi i byli rozżaleni. Winę ponosił także sam bohater historii, który był raczej zarozumiały, dumny z wyróżnienia i wcale nie dbał o poprawę stosunków z rodzeństwem. Bracia przy najbliższej sposobności pozbywają się beniaminka, sprzedając go jako niewolnika kupcom zdążającym do Egiptu. Po wielu perypetiach Józef dostępuje wielkich zaszczytów, spotyka się z braćmi i wybacza im.
  • Nieco podobna jest historia o Izaaku i jego synach, Jakubie i Ezawie. Tu z kolei każde z rodziców ma swego ulubieńca: Izaak darzy szczególnym uczuciem Ezawa – świetnego myśliwego i kucharza, zaś jego żona Rebeka wolała spokojnego, delikatnego Jakuba. Podstęp Rebeki, na skutek którego umierający ojciec pobłogosławił nie starszego Ezawa, lecz przebranego za tegoż Jakuba, spowodował skłócenie braci. Ezaw znienawidził Jakuba i postanowił go zabić… Te dwie historie z Księgi Rodzaju mówią o błędach popełnianych przez rodziców i ich przykrych konsekwencjach.
  • W tej samej księdze czytamy o synu Noego – Chamie. Jest to „przypadek odwrotny” – Cham popełnił „zbrodnię”: brak szacunku dla rodziców. Noe, właściciel winnicy, pewnego razu wypił za dużo wina – czyli po prostu upił się i leżał nagi w namiocie. Gdy zobaczył to Cham, zawołał braci, żeby i oni mogli popatrzeć na tę śmieszną, niecodzienną scenę.
  • Księga Rodzaju okazuje się prawdziwą kopalnią historii na interesujący nas temat – z niej pochodzi historia o Izaaku, ukochanym synu Abrahama, którego Bóg rozkazał złożyć w ofierze. Wzruszająca jest historia o opłakiwaniu przez Dawida śmierci syna Absaloma – król nie potrafi cieszyć się ze zwycięstwa, rozpacza, nie przywiązując zupełnie wagi do swej godności królewskiej.
  • W Nowym Testamencie spotykamy przypowieści, których bohaterami Jezus czyni ojców i synów, np. bardzo znana przypowieść o synu marnotrawnym. Jest nie tylko przesłaniem dotyczącym wiary, jest obrazem i pochwałą wielkiej miłości ojcowskiej.

 

Propozycja zakończenia

Obraz rodzice – dzieci, jaki prezentuje Biblia, to bogactwo uczuć. Jest tu miłość i zazdrość, bunt, wyrzeczenie, błąd, przebaczenie. Jest, było i będzie – bo właśnie te uczucia wydają się niezmienne przez wieki.

Zobacz:

Biblia i antyk – dwa źródła kultury śródziemnomorskiej

Biblia jako księga o miłości i cierpieniu. Między Pieśnią nad Pieśniami a Księgą Hioba.

Wykorzystując znajomość Pisma Świętego, postaraj się udowodnić, że Biblia jest księgą uniwersalną naszej kultury.

Biblia – TABELA

Jaką rolę spełnia Biblia w kulturze społeczeństw?

Biblia jako dzieło o człowieku

Jakie tematy, wydarzenia, motywy biblijne, które trzeba zapamiętać i kojarzyć z Biblią