Stary Testament

 • Stworzenie świata i człowieka.
 • Upadek pierwszych ludzi – wygnanie z raju.
 • Bratobójstwo – Kain i Abel.
 • Dzieje Noego – historia potopu.
 • Budowa wieży Babel.
 • Historia Abrahama i ofiara Izaaka.
 • Historia Józefa, jego braci i ich czynów w Egipcie.
 • Narodziny Mojżesza i wyjście z Egiptu – wędrówka do Ziemi Obiecanej.
 • Dziesięć plag egipskich.
 • Cuda podczas wędrówki.
 • Dekalog przekazany ludziom na górze Synaj.
 • Śmierć Mojżesza.
 • Zdobycie Jerycha.
 • Historia Dawida i Goliata.
 • Władanie i mądrość Salomona.
 • Pieśń nad Pieśniami.
 • Czasy proroków – przykłady przepowiedni

Nowy Testament

Dzieje Chrystusa:

 • narodziny,
 • dzieciństwo,
 • działalność (nauka i czynione cuda),
 • proces,
 • ukrzyżowanie,
 • zmartwychwstanie,
 • wniebowstąpienie.

Z działalności:

 • wesele w Kanie Galilejskiej
 • wskrzeszenie Łazarza
 • kazanie na górze Synaj
 • przypowieści
 • historia Marii Magdaleny

Z procesu:

 • zdrada Judasza
 • ostatnia wieczerza
 • wyrok sanhedrynu, postawa Piłata, uwolnienie Barabasza

Z dziejów Kościoła apostolskiego:

 • List św. Pawła do Koryntian
 • Apokalipsa św. Jana

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Biblia – informacje ogólne

Biblia – MAPA MYŚLI

Biblia – periodyzacja

Dlaczego Biblia jest tak ważna i czytana nie tylko ze względów religijnych?

Jaką rolę spełnia Biblia w kulturze społeczeństw?

Antyk i Biblia – TEST 3

Motywy biblijne jako tematy literatury i sztuki

Jakie uniwersalne postawy, wartości, uczucia ludzkie znajdziemy w Biblii?

 

Biblia i antyk – dwa źródła kultury śródziemnomorskiej

Wartość Biblii