Cechy twórczości

 • Jego ulubioną formą był sonet.
 • Jest uważany za najwybitniejszego przedstawiciela poezji dworskiej.
 • Utwory Morsztyna często oparte są na koncepcie – wyrafinowanym, zaskakującym pomyśle. Wiersz ma wywołać u czytelnika podziw dla pomysłowości i kunsztu poety.
 • Jan Andrzej Morsztyn uważany jest także za największego polskiego marinistę – kontynuatora dzieła włoskiego poety Giambattisty Mariniego.
 • Stosuje wyrafinowane środki poetyckie, takie jak anafora, paralelizm.
 • Bardzo często tematem jego wierszy jest miłość – forma ucieczki przed rzeczywistością.
 • Miłość bywa przyrównywana do śmierci, galer, niewoli.

Nurty, pojęcia

 • barokowa poezja dworska
 • koncept
 • marinizm
 • sonet
 • oksymoron
 • paradoks

Możliwe tematy

 • Odbicie niepokojów i lęków epoki baroku w poezji Jana Andrzeja Morsztyna.
 • Miłość jako wyszukana zabawa, gra, intrygująca rozrywka.

Co wtedy pisać?

 • Jan Andrzej Morsztyn to typowy poeta dworski.
 • Morsztyn jest najbardziej utalentowanym polskim marinistą – szedł drogą, którą wytyczył włoski poeta Giambattista Marini.
 • Zarzucano mu, że jego wiersze cechuje przerost formy nad treścią – czyli że są to błahe treści zaklęte w pięknej, wyszukanej formie. Niesłusznie chyba.
 • Wiele jego wierszy cechuje dwuznaczność obrazowania oraz mieszanie sfery sacrum i profanum – jak np. w wierszu Na krzyżyk na piersiach jednej panny.
 • Miłość ukazuje jako potężną siłę, która nic sobie nie robi z woli i rozumu człowieka.
 • Wirtuozeria poezji Morsztyna musi budzić podziw.

Najważniejsze wiersze, ich tematy

 • Do trupa – miłość porównana do śmierci. Z tego sonetu dowiadujemy się, że sytuacja zakochanego i trupa są w gruncie rzeczy podobne – niewesołe…
 • Niestatek – tematem jest płocha i lekkomyślna natura kobiet. To prawdziwy cud spotkać wśród nich istotę wierną, stateczną i poważną.

 

Zobacz:

Jan Andrzej Morsztyn

Jan Andrzej Morsztyn na maturze

Poezja Jana Andrzeja Morsztyna

 

Poeci baroku na maturze