Koncepcja człowieka w poezji Leopolda Staffa.

Postaw tezę

Jakkolwiek w całokształcie poezji zwycięża i dominuje klasyczne ujecie człowieka, to tak jak przebiegały przemiany postaw, tak i koncepcja człowieka przybierała różne postacie. Należy wyróżnić cztery modele:

 • człowiek – kowal
 • ujęcie dekadenckie
 • człowiek w ujęciu franciszkańskim
 • model klasyczny

Każdy z modeli scharakteryzuj, odwołaj się do filozofii, autorytetu, który za nim stoi i poprzyj cytatami z wierszy Staffa

 • Człowiek – kowal – w myśl programowego utworu Kowal. Nurt – nietzscheański, autorytet: Nietzsche. Koncepcja człowieka mocnego, silnej jednostki posiadającej wpływ na swoje życie.
 • Człowiek w ujęciu dekadentów. Filozofia Schopenhauera. Człowiek jest istotą skazaną na cierpienie, dąży do śmierci, zatopiony jest w świecie podążającym do zniszczenia. Pozostaje mu bierność i rozpacz. Wiersz – Deszcz jesienny.
 • Człowiek w ujęciu franciszkańskim – wolny ptak, niezwiązany majątkiem czy mieszkaniem, żyjący w zgodzie z naturą, brat słońca, chmur i kwiatów, ptaków i zwierząt. Dziecko Boga. Wiersz – O miłości bliźniego.

Podsumuj:

Poeta poszukuje właściwej definicji długo, czasem pewnie całe życie. Staff znalazł odpowiedź na pytanie o istotę ludzką w klasycznych wartościach, ale jego przystanki na rozmaitych etapach penetracji pozostają ciekawe.

 

Porada techniczna
Zwróć uwagę na sformułowania! Jak to napisać, że wiersz zawiera taką czy inną koncepcję człowieka? Jest na to co najmniej kilka sposobów:

 • Artysta kreuje model (koncepcję) człowieka w duchu filozofii franciszkańskiej…
 • Poeta nakreślił wizerunek człowieka renesansowego
 • Lektura utworu to spotkanie z człowiekiem nietzscheańskim – jednostką wolną i silną
 • Posępny portret człowieka zagubionego wrysowany został w wiersz…
 • Czyje oblicze wyłania się z utworu? Pesymistycznego, dekadenta, opętanego wizją zniszczenia…

 

Zobacz:

Leopold Staff – portret

Jakie, charakterystyczne dla różnych postaw, utwory Staffa możesz przywołać?

Koncepcja człowieka w poezji Leopolda Staffa

Twórczość Leopolda Staffa

Leopold Staff – ważne wiersze

Leopold Staff – jak pisać o…

Leopold Staff na maturze

Leopold Staff – praca domowa

Leopold Staff – jak pisać o…

Koncepcja człowieka w poezji Leopolda Staffa