Krajobrazy w poezji Staffa – czy to tylko pejzaże, jak określisz ich rolę?

Postaw tezę

Staff sławi piękno świata. Opisy przyrody są znakomitym dowodem, potwierdzeniem doskonałości stworzenia. Jednak nie są oderwane od spraw ludzkich. Opisy w wierszach poety nie istnieją też sztuka dla sztuki – zawsze spełniają rolę ideową, współgrają z zamieszczoną tezą, współtworzą nastrój lub definiują świat.

Przytocz dowody na poparcie powyższej tezy.

Cytuj opisy – i interpretuj

Porada techniczna
Taki temat wymaga nagromadzenia wielu cytatów. Spróbuj wymyślić ciekawy klucz do ich ułożenia – np. według elementów przestrzeni (niebo, kosmos, chmura, drzewo)… albo według nastrojów…

Jak ciekawie wprowadzać cytat?
Oprócz niezastąpionych: poeta pisze, mówi, nakreśla, maluje kreuje, stwarza, szkicuje następująco…
można:

  • Spójrzmy oczami poety:
  • Epitety i porównania splatają się w następujący obraz:
  • Z perspektywy podmiotu lirycznego wygląda to tak:
  • Poeta okazał się pejzażystą (kolorystą, melancholikiem):

Podsumuj

Jest cechą poezji klasyków, że piękno świata musi być opisane. Jak zrobić to lepiej niż przez opis drzew, zmierzchu, nieba? Poezja Staffa jest dowodem, że lepszego sposobu nie ma.

 

Zobacz:

Jakie, charakterystyczne dla różnych postaw, utwory Staffa możesz przywołać?

Twórczość Leopolda Staffa

Leopold Staff – jak pisać o…

Leopold Staff na maturze

Koncepcja człowieka w poezji Leopolda Staffa

Leopold Staff – portret

Leopold Staff – praca domowa

Staff na maturze pisemnej

Leopold Staff – ważne wiersze

Refleksja powojenna Staffa – gdzie ją znajdujesz?

Koncepcja człowieka w poezji Leopolda Staffa