Staff jako poeta-nauczyciel. Które z jego pouczeń poetyckich uważasz za szczególnie cenne?

Postaw tezę

Pouczenia i moralizatorstwo nie są na ogół lubiane. Ale w przypadku Staffa mamy raczej do czynienia z Mistrzem – dyskretnie ukrytym w strofach pięknej poezji. W jego ujęciu klasycyzm staje się receptą na życie, zyskuje niemal terapeutyczną wartość. Ta mądrość Mistrza jest dla mnie najcenniejsza.

Ułóż pracę

według „pouczeń”, przy każdym podając adres literacki – gdzie znalazłem, i dlaczego wysoko sobie cenisz daną myśl. (Wariant drugi – układ według wierszy, ze wskazaniem, co w nich znajdujesz – łatwiejszy, ale mniej ambitny)

 • Widzisz – żyjemy, choć śmierć była blisko…..
  (Pierwsza przechadzka)

  Optymizm w każdej chwili życia. Nawet wobec obrazu zrujnowanego Miasta.
 • Lecz wezmę ten kosz na plecy
  (Ciężar)
  Nieuchylanie się od zmartwień świata, myśl, że życie to także trud, „kamienie w koszu”, cierpienia.
 • Bo z tych kruszców dla siebie wykuć serce muszę…
  (Kowal)
  Wiara we własną pracę nad sobą, w siłę i możliwości człowieka. Skromność, pokora wobec świata.
 • Uczę ucznie moje ażeby żyli pięknie
  (O nauczaniu cnoty)
  Trzeba czerpać z radości życia i cieszyć się jego pięknem.

W zakończeniu

podsumuj w oparciu o wiersz O nauczaniu cnoty, który jest doskonałą wykładnią tematu.

Porada techniczna
Pomysł – zaczynaj akapity swojej pracy, poświęcone kolejnym pouczeniom od motta – fragmentu poezji. Da to efekt zgrabnej kompozycji, ułatwi wprowadzenie myśli, dowiedzie znajomości materii.

 

Zobacz:

Leopold Staff – portret

Jakie, charakterystyczne dla różnych postaw, utwory Staffa możesz przywołać?

Twórczość Leopolda Staffa

Leopold Staff – ważne wiersze

Leopold Staff na maturze

Leopold Staff – jak pisać o…

Leopold Staff – praca domowa

Staff na maturze pisemnej

Refleksja powojenna Staffa – gdzie ją znajdujesz?

Koncepcja człowieka w poezji Leopolda Staffa