Dokonaj analizy i interpretacji bajki Ignacego Krasickiego pt. Dewotka.

Dewotce służebnica w czymsiś przewiniła
Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła.
Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny,
Mówiąc właśnie te słowa: „…i odpuść nam winy,
Jako my odpuszczamy”, biła bez litości.
Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności!

Zwróć uwagę!

  • W bajce tej autor rezygnuje z maski zwierzęcej. Dlaczego? Bo dewocja to czysto ludzka cecha.
  • Bohaterką bajki jest postać, która reprezentuje, zgodnie z wymogami gatunku, określony typ, a nie charakter.
  • Poprzez tę postać autor konkretyzuje, w czym przejawia się zjawisko dewocji. Jest to rozbieżność między głoszoną teorią a praktyką. Rzekomo pobożna matrona w czasie modlitwy okłada bezlitośnie służącą.
  • Czemu służy taka jednostronna, celowo niekompletna prezentacja postaci. Po pierwsze z wymagań formalnych – bajka musi być maksymalnie zwięzła. Ale zasadniczą przyczyną takiej skrótowości jest pragnienie maksymalnego skupienia uwagi czytelnika na opisywanym zjawisku. Stąd też emocjonalna pointa.
  • Dydaktyzm bajki podkreślają wykrzykniki, które świadczą o oburzeniu narratora i potępieniu takiego postępowania.
  • Bajka może być również odczytywana w szerszym znaczeniu jako przypowieść o świecie, w którym dominuje zakłamanie i gra pozorów.

Zobacz:

Podaj podstawowe cechy bajki

Ignacy Krasicki – Bajki

Ignacy Krasicki na maturze

Ignacy Krasicki – praca domowa

Ignacy Krasicki – portret

Bajki i satyry Krasickiego