Cechy twórczości

 • klasycyzm,
 • dydaktyzm,
 • rozmaitość gatunków: bajka, satyra, poemat heroikomiczny, powieść,
 • jasność, prostota i precyzja wypowiedzi,
 • zaangażowanie w sprawy społeczeństwa: moralność, obyczajowość, polityka.

Nurty i pojęcia związane z Krasickim

 • klasycyzm,
 • dydaktyzm,
 • alegoria,
 • parabola.

Możliwe tematy

 • Portret Polaków.
 • Wady szlacheckie.
 • Poezja jako wyraz obywatelskiej troski.
 • Komizm i satyra jako sposoby naprawiania świata.
 • Moralizatorstwo i dydaktyzm w utworach Krasickiego.
 • Zwierzęta jako bohaterowie literaccy.

Co wtedy pisać?

 • Krasicki jest wzorem polskiego oświeconego umysłu: wykształcony, błyskotliwy, inteligentny, utalentowany. W swoich utworach dał wyraz oświeceniowym ideałom.
 • Typowe dla oświecenia moralizatorstwo w wierszach Krasickiego jest łagodzone przez poczucie humoru oraz żart poety.
 • Bajka zwierzęca jest bajką alegoryczną. Pozorni jej bohaterowie to zwierzęta, ale tak naprawdę reprezentują różne typy ludzkie.

 

Ważne wiersze, ich tematy

Satyra Do króla – pozorna krytyka króla Stanisława Augusta, w rzeczywistości jest krytyką polskiej szlachty. Narratorem utworu jest typowy szlachcic polski, który wytyka królowi liczne wady. Jest to liryka aktora.

Hymn do miłości ojczyzny – manifestacja patriotyzmu, utwór włączony do Myszeidy. Kreacja nowego, oświeceniowego modelu patrioty, odwołanie do realiów życia: początków niewoli (więzy, pęta).

Świat zepsuty – satyra będąca programem naprawy świata. Na prawach kontrastu zestawia Krasicki czasy dawne i jemu współczesne. Oczywiście ocena wypada na niekorzyść wieku XVIII. Recepta poety na naprawę świata to powrót do źródeł, odrzucenie wartości pozornych na rzecz autentycznych, odnowienie kodeksu moralnego.

Cytat do zapamiętania

Święta miłości kochanej ojczyzny
Czują cię tylko umysły poczciwe
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny,
Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe.

 

Zobacz:

Ignacy Krasicki – jak pisać o…

Ignacy Krasicki – praca domowa

Twórczość Ignacego Krasickiego

 

Poematy heroikomiczne Ignacego Krasickiego

BAJKI Ignacego Krasickiego

Jakie wady narodowe krytykuje Ignacy Krasicki w Satyrach?