Nurty w literaturze oświecenia

klasycyzm

 • Ignacy Krasicki (bajki, satyry, poematy heroikomiczne, powieść nowożytna)
 • Franciszek Zabłocki (komedie)
 • Adam Naruszewicz (satyry)
 • Julian Ursyn Ursyn Niemcewicz (komedie)

sentymentalizm

 • Franciszek Karpiński
 • Salezy Jezierski

rokoko

 • Stanisław Trembecki,
 • Franciszek Węgierski

 

Twórcy – patrioci i reformatorzy doby oświecenia

Będą to przede wszystkim pisarze doby Sejmu Wielkiego:

 • Stanisław Staszic – Przestrogi dla Polski, Uwagi nad życiem Jana Zamoyskiego
 • Hugo Kołłątaj – Anonima listów kilka
 • Franciszek Salezy Jezierski – Katechizm o tajemnicach rządu polskiego
 • Julian Ursyn Niemcewicz – Powrót posła (komedia polityczna)
 • Krytykę wad społeczeństwa polskiego, znajdziemy w satyrach i powieści Ignacego Krasickiego np. Do króla, Świat zepsuty.

 

Zobacz:

Jakie prądy literackie zdominowały polskie oświecenie?

Oświecenie w Polsce – datownik

Oświecenie – życiorys kultury

Literatura polskiego oświecenia – najważniejsze dzieła