Rozwiń myśl Jastruna Nie tak daleko z Nagłowic do Czarnolasu, a jednak tak daleko…

Jest to właściwie pytanie o różnice i podobieństwa między Mikołajem Rejem z Nagłowic a Janem Kochanowskim z Czarnolasu. Reja tradycyjnie nazywa się ojcem literatury polskiej, Kochanowskiego – ojcem polskiej poezji.

Co ich łączy?

  • Obaj tworzą w tej samej epoce i obaj w języku polskim.
  • Obaj pozostawili bogaty dorobek literacki w języku ojczystym, uprawiali podobne gatunki literackie (choć nie wszystkie).
  • Rozważając sprawy tego świata, obaj twórcy odwoływali się do starożytnej idei harmonii i umiaru, stoicyzmu i epikureizmu.
  • Obaj wykazywali troskę o losy kraju, spełniali obowiązki obywatelskie, podejmowali tematy społeczne.

Co zatem ich dzieli?

Oto obaj „ojcowie” stanowią zupełnie odmienne typy twórcze, to dwie różne osobowości.

  • Mikołaj Rej nie jest typowym humanistą, nie można określić go mianem poeta doctus – zbyt mało się kształcił, porzucił szkołę, był samoukiem, nie wgłębiał się w tajniki wiedzy o antyku i starożytnych języków. Kochanowski tak – studiował w Polsce i we Włoszech, zajmował się tłumaczeniami, bazą jego twórczości była ogromna wiedza.
  • Kochanowski bardzo dbał o formę swoich utworów – Rej większą uwagę przykładał do treści, mniej dbał o kunszt poetycki.
  • Poeta z Nagłowic był chaotyczny, pisał dużo, często nie kończył lub nie poprawiał swoich dzieł, czerpał dużo ze średniowiecza. Jan z Czarnolasu był systematyczny, pracowity, dokładny, czerpał zaś z całego bogactwa antyku. Dlatego są to osobowości i bliskie, i dalekie sobie.

Zobacz:

Mikołaj Rej

Jan Kochanowski

Jan Kochanowski – jak pisać o…

Jan Kochanowski – jego rola w literaturze polskiej

Twórczość Mikołaja Reja

Mikołaj Rej

Żywot człowieka poćciwego Mikołaja Reja ukazuje wizerunek wzorowego ziemianina. Scharakteryzuj go.