Wskaż podobieństwa i różnice między Faustem a typowym bohaterem romantycznym.

Podobieństwa

 • Faust, podobnie jak bohaterowie romantyczni, jest wielką indywidualnością, wybitną jednostką. Nie jest zwykłym zjadaczem chleba.
 • Metamorfoza – to charakterystyczna cecha bohatera romantycznego. W II części dramatu Faust przechodzi wielką przemianę duchową: pragnie szczęścia ludzkości, na kawałku ziemi wydartej morzu pragnie stworzyć państwo, w którym wszyscy ludzie będą szczęśliwi. Upersonifikowana Troska odbiera mu wzrok i zaczynają go nękać dokuczliwe choroby. Jest szczęśliwy, gdyż chce zrobić coś dla ludzkości. To postawa prometejska, z którą mieliśmy do czynienia choćby w przypadku Gustawa-Konrada z III części Dziadów.
 • Podobnie jak bohaterowie romantyczni jest rozdarty wewnętrznie i wrażliwy – ma wyrzuty sumienia, że przyczynia się do śmierci matki swojej ukochanej i jej brata Walentego. Analizuje każdy swój czyn.
 • Próba samobójcza to bardzo ważny element biografii romantycznego bohatera. Faust także decyduje się odebrać sobie życie, przygotował czarę z trucizną i zamierza ją wychylić.
 • Faust jest bohaterem „wadzącym się z Bogiem”, sprzeciwiającym się ustanowionym przez Niego prawom – tak jak typowy bohater romantyczny.
 • Faust nie ufa już „mędrca szkiełku i oku”, stąd jego zwrot ku czarnej magii, zainteresowanie istotami nadprzyrodzonymi.
 • Jest rozgoryczony irozczarowany światem, który go otacza.
 • O duszę Fausta, podobnie jak o duszę na przykład Konrada, toczą walkę siły dobra i zła. W obu przypadkach wygrywają siły dobra.

Różnice

 • Wiek – bohaterowie romantyczni to na ogół ludzie młodzi, zaś Faust to człowiek w podeszłym wieku.
 • Bohaterowie romantyczni – ze względu choćby na swój wiek – nie są jeszcze doświadczeni. W poznawaniu świata i zrozumieniu siebie mają im pomóc podróże (jak choćby ta, którą odbywa Kordian). Tymczasem Faust ma ogromne doświadczenie i ogromną wiedzę, lata studiów i pracy naukowej:
  I już lat dziesięć wzdłuż i wszerz,
  W górę i na dół, wspak i w skos,
  Prowadzę uczniów swych za nos.
 • Ważnym elementem biografii bohatera romantycznego jest wielka, nieszczęśliwa miłość. Faust przeżyje ją dopiero jako starzec (co prawda, cudownie odmłodzony).
 • Bohater dramatu Goethego nie jest zainteresowany tak ważnymi dla wielu bohaterów romantycznych (zwłaszcza polskich) kwestiami narodowowyzwoleńczymi.

Zobacz:

Faust – Johann Wolfgang Goethe

Faust na maturze

Kim był Faust? Co oznacza motyw faustowski?

Faust i faustyzm – ich waga i rola w kulturze

Charakterystyka Fausta

Faust na maturze

Udowodnij, że Faust jest dziełem o przesłaniu uniwersalnym.

Wskaż podobieństwa i różnice między Faustem a typowym bohaterem romantycznym.