Jak Mickiewicz przedstawia w Dziadów częś­ci III Rosję i Rosjan?

Mickiewicz, skazany w 1824 r. na opuszczenie Litwy i osiedlenie się w głębi Rosji, dobrze poznał kraj zaborcy. Swoje refleksje na ten temat zawarł w tak zwanym Ustępie do III części Dziadów. Nie znajdziemy tam wyłącznie potępienia!

 • Zły jest despotyzm carski. Lud rosyjski cierpi podobnie jak zniewoleni Polacy.
 • Nowosilcow, jako przykład carskiego urzędnika, jest cyniczny, gardzi ludźmi, myśli wyłącznie o własnej karierze i przypodobaniu się carowi – i właśnie dlatego rozpoczyna prześladowania filomatów i filaretów. Widzenie Senatora pokazuje też obawy Nowosilcowa – najbardziej boi się on utraty carskiej łaski.
 • Car jako pan życia i śmierci swoich poddanych: po zarządzonym przez niego przeglądzie wojsk na placu zostają ranni i zabici żołnierze (Przegląd wojsk).
 • Brak szacunku dla ludzkiego życia: poruszający obraz służącego, który zamarzł, pilnując futra swego pana (Przegląd wojsk), czy wojska, którego dowódcy, obcokrajowcy, dbają wyłącznie o własne interesy – „cóż, że połowę wymorzą tej zgrai?/ Kasy połowę będą mogli złupić” (Droga do Rosji).
 • Petersburg miastem wzniesionym z powodu carskiego kaprysu, kosztem życia „stu tysięcy chłopów”, niewolniczej pracy podbitych narodów; bezmyślne naśladownictwo innych kultur.
 • Rosja jako „kraina pusta, biała i otwarta”, która jest jeszcze wielką niewiadomą – może w niej zwyciężyć zło lub dobro:
  Ale gdy słońce wolności zaświeci,
  jakiż z powłoki tej owad wyleci?
  Czy motyl jasny wzniesie się nad ziemię,
  Czy ćma wypadnie, brudne nocy plemię?
  (Droga do Rosji)
 • Do przyjaciół Moskali to wiersz poświęcony poznanym w Rosji dekabrystom – Rosjanin niekoniecznie musi być wrogiem! Gorsze od śmierci czy cierpień katorgi jest zaprzedanie się carowi, zaakceptowanie niewoli.

 

Zobacz:

Adam Mickiewicz, DZIADY część III

Co łączy III część Dziadów z częściami II i IV dramatu?

III część Dziadów na maturze

Klasówka z III części Dziadów

Czy część III Dziadów można nazwać dramatem o walce dobra i zła?

Kompozycja III części Dziadów jako wzór dramatu romantycznego.

Motyw buntu i pokory w III części Dziadów

Przedstaw, jak rozwijał się wątek miłości ojczyzny w III części Dziadów?

Dziady Adama Mickiewicza – przegląd części