Co łączy III część Dziadów z częściami II i IV dramatu?

Po pierwsze tytuł, ale to oczywiste. Te – bardzo w końcu różne – części spaja także postać bohatera. Pod koniec II części Dziadów pojawia się Widmo, które nic nie mówi, lecz wciąż patrzy na pasterkę. Być może, to już zapowiedź nieszczęśliwego Gustawa, który w IV części dramatu opowiada Księdzu o swoich cierpieniach miłosnych. Z kolei III część Dziadów rozpoczyna się od przemiany bohatera:

„Umarł Gustaw – narodził się Konrad”.

Kolejne części dramatu łączą też odwołania do obrzędu dziadów. Ostatnie słowa Gustawa w IV części do złudzenia przypominają mądrości przekazywane ludziom przez duchy w II części – i także zostają tu powtórzone przez Chór. Obrzęd dziadów kończy III część Dziadów: w scenie IX widzimy kaplicę na cmentarzu, Guślarza i kobietę w żałobie, która dopytuje się o ukochanego. Wszystkie części dramatu Mickiewicza mówią o ścisłym związku między światem żywych i światem duchów.

Skojarz

 • Sformułowana w Kordianie Słowackiego idea winkelriedyzmu: „Polska Winkelriedem narodów” – zostaje tu zastąpione hasłem: „Polska Mesjaszem narodów”.
 • Postać Wernyhory z Wesela Stanisława Wyspiańskiego to demistyfikacja romantycznego wieszcza – zbawcy narodu.
 • Nawiązujące do postaci Mickiewiczowskiej imię Konrad nosi główna postać dramatu Wyspiańskiego Wyzwolenie.
 • Zawarte w poemacie Czarna wiosna Słonimskiego słowa: „więc zrzucam z ramion płaszcz Konrada” – to polemika z koncepcją poezji służebnej wobec celów narodowych.

Do jakich tematów ­potrzebna II i IV część Dziadów

 • Zagadki istnienia
 • Moralność
 • Miłość i samotność
 • Bunt
 • Poeta
 • Relacja Bóg – człowiek
 • Patriotyzm
 • Szaleńcy, marzyciele
 • Zwycięzcy i pokonani

Profetyzm
To zdolność przewidywania przyszłoś­ci, prorokowania.

Prowidencjalizm
– przekonanie, że Bóg ingeruje w his­torię, kieruje losami jednos­tek i społeczeństw.

 

Zobacz:

Adam Mickiewicz, DZIADY część III

Dziady cz. II na egzaminie

Dziady część IV – Adam Mickiewicz

Dziady Adama Mickiewicza – przegląd części

Gustaw-Konrad – bohater Dziadów

Zaprezentuj treść całości utworu Adama Mickiewicza pt. Dziady

Druga część Dziadów jako wykładnia ludowej moralności.

IV część Dziadów jako wielkie studium miłości.

Udowodnij, że Dziady Adama Mickiewicza są dramatem romantycznym

Scharakteryzuj polskiego bohatera romantycznego