Spróbuj na podstawie fragmentów Wielkiego testamentu odpowiedzieć na pytanie, co François Villon myśli o świecie. Przedstaw jego dwoistą wizję świata, posługując się odpowiednimi cytatami.

Podpowiedź

Dwoistość wizji świata

Przyziemność

O sobie:

ma niedola
Żaczyna lichy i ubogi.
Jam grzesznik, złego jadem struty

występny
ciało głód (…) wysuszył nazbyt wielce

ciało grzeszne
srogim wyrokiem przepędzony
(…) w sam zadek celnie ugodzony

Nagi, do skóry ogolony,
Na sposób rzepy obłuszczonej

O świecie:

Wszystko dołapi śmierć za szyję

O umierającym:

Śmierć go otrząśnie i pobładzi
Nos mu przygarbi, napnie żyły,
Szyję mu wezdmie i rozsadzi,
Ścięgna i nerwy odrze z siły
robactwo

Styl niski, „gruby”, odpowiadający plebejskiemu, karnawałowemu widzeniu świata – zło, makabrę i ohydę łagodzi humorem.

 

Wzniosłość

O sobie:

Tułacz wiekuisty legł, z Amora dłoni srogiej

O Bogu:

Bóg nie chce mej katuszy
Lecz nawrócenia i pokuty (…)
Z szczerej duszy (…) k’niemu dążę
(…) jeśli wejrzy w me sumienie,
Snadno z występku mię rozwiąże
I ześle na mnie przebaczenie

O przemijaniu:

młodość (…) pomkła jako zając
Nie pytaj, kędy hoże dziewki
Idą stąd i na jakie brzegi (…)
Ach, gdzie są niegdysiejsze śniegi!

O życiu wiecznym:

Daj Bóg spoczynek zasłużony
Światłość i pokój wiekuisty

Styl wysoki wyrażający wiarę poety w wyższy sens śmierci i przemijania; liryzm.

 

Zobacz:

Wielki testament – François Villon

Wielki testament François Villona – pożegnanie łotra ze światem

Zinterpretuj podaną poniżej pierwszą strofę Ballady Willona dla swey miłey, jednego z utworów umieszczonych w Wielkim testamencie.

Różne wizje miłości w Dziejach Tristana i Izoldy i Wielkim testamencie

Na czym polega uniwersalizm Wielkiego testamentu?

Jakie wartości przedstawia Wielki testament Françoisa Villona?