Udowodnij, że Faust jest dziełem uniwersalnym.

  • Już zakład między Bogiem a szatanem (Prolog w niebie) sugeruje, że dzieło to ma wymowę ponadczasową; jego tematem będzie kondycja człowieka, jego odwieczne tęsknoty i marzenia.
  • Bóg w czasie tej rozmowy wypowiada ważne słowa dotyczące natury człowieka. Przyznaje mu prawo do popełniania błędów, pod warunkiem jednak, że jest aktywny, rozwija się, szuka nowych rozwiązań i możliwości. Te słowa brzmią: „Dopóki błądzi, dąży człowiek”. To przesłanie dla ludzi wszech czasów.
  • Człowiek jest istotą dualną: duchową i cielesną. Rozdarty między dwoma wielkimi siłami, dobrem i złem, jest nieszczęśliwy i szarpany sprzecznymi nieraz poglądami: z jednej strony pragnie użycia, chce być młody i piękny, z drugiej – chce znać sens i istotę swojego życia, wyjść poza własne ograniczenia.

Pragnie także wiedzy.

  • Można powiedzieć, że tematem dzieła jest człowiek wobec tajników istnienia.
  • Dzieło ma wymiar moralny. Zawarta jest w nim myśl o pochodzeniu zła; szatan jest tu ukazany jako „duch przeczenia”.
  • Goethe zmierza do syntezy doświadczeń człowieka, nasyca swój utwór wieloma odniesieniami natury filozoficznej, mitologicznej, religijnej i literackiej. Ukazuje w skrócie historię świata. Sam autor uważał, że tworzy hymn o poznaniu jako jedynej drodze zapewniającej błądzącemu człowiekowi szczęście.
  • Goethe nasyca swój utwór wieloma odniesieniami natury filozoficznej, mitologicznej, religijnej i literackiej. Ukazuje w skrócie historię świata.
  • Faust – reprezentant wszystkich ludzi, swoisty everyman – uosabia odwieczne ludzkie pragnienia (popełnia przecież grzech prarodziców, pragnie zakazanej wiedzy): poznania niedostępnych i nieznanych dotąd prawd, ciekawego i pełnego życia, panowania nad przemijaniem. Chce być zawsze młody, aktywny, pełen sił – któż z nas by tego nie chciał?

Praktyczna uwaga do odpowiedzi
Równie dobrze tak mógłby brzmieć temat rozprawki – wtedy musiałbyś pamiętać o ciekawym, przejrzystym wstępie i rozsądnym zakończeniu. Szczęśliwie jesteś zwolniony z tego obowiązku, jednak kilka słów podsumowania zrobiłoby dobre wrażenie. Twoja wypowiedź może składać się po prostu z kilku punktów. Staraj się, aby stanowiła ona spójną całość. Pomogą Ci w tym takie wyrażenia, jak: „po pierwsze…”, „po drugie…”, „oprócz tego”, „ponadto”, „w końcu wreszcie”, „reasumując”.

Zobacz:

Faust Goethego

Faust dramat Goethego

Charakterystyka Fausta

Faust na maturze

Udowodnij, że Faust jest dziełem o przesłaniu uniwersalnym.

Udowodnij, że Faust jest dziełem o przesłaniu uniwersalnym.

Jaki jest stosunek Fausta do wiedzy i poznania?

Faust – praca domowa