Odprawa posłów greckich jako tragedia humanistyczna

Zacznij:
Dzieło Jana Kochanowskiego oparte jest na wzorcach antycznych, zarazem jednak ma aktualny, współczesny, a nawet polityczny charakter. Zostało napisane specjalnie na uroczystości weselne Jana Zamoyskiego i podczas jego przyjęcia weselnego zostało po raz pierwszy wystawione.

Rozwiń:
Tragedia podzielona jest według klasycznego układu na 5 epeisodionów

  • 1 – Monolog Antenora, spór Antenora z Parysem,
  • 2 – Monolog Heleny, rozmowa kobiety z Panią Starą,
  • 3 – relacje posłów,
  • 4 – rozmowa Ulissesa z Menelausem,
  • 5 – rozmowa Antenora z Priamem, przepowiednia Kasandry,

przeplatanych stasimonami

  • 1 – By rozum był przy młodości…,
  • 2 – Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie…,
  • 3 – O, białoskrzydła, morska pławaczko…

Pieśni chóru pełnią podobną rolę jak w klasycznej tragedii greckiej. Zachowana została także zasada trzech jedności: czasu, miejsca i akcji. Do klasycznej tragedii antycznej zbliża dzieło Kochanowskiego także temat mitologiczny (fragment mitu trojańskiego). Niektóre elementy tego mitu zostały jednak pominięte, inne – dodane: trojański system władzy przypomina ustrój Rzeczypospolitej, dodane są elementy nadające polski koloryt – np. stukanie laską marszałkowską w celu uciszenia posłów.

Zakończ:
Zasadnicze odstępstwo od tragizmu antycznego – losami bohaterów nie rządzi fatum, nic nie zwalnia ich z odpowiedzialności za własne czyny. Sami kształtują swój los i mogą mu pomagać – np. przez przekupienie posłów, jak to robi Parys.

Zobacz:

Odprawa posłów greckich – Jan Kochanowski

O czym traktuje Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego?

Na czym polega alegoryczność Odprawy posłów greckich?