Wydawać by się mogło, że utwór, jakim jest Odprawa posłów greckich, dotyczy całkowicie zamierzchłych czasów epoki starożytnej. Tymczasem jest to dzieło alegoryczne – czyli pod płaszczykiem realiów starożytnych kryją się znaczenia współczesne autorowi. I tak Troja jest przenośnią Rzeczypospolitej doby Jana Kochanowskiego. Przesłanie pouczające obywateli, iż przekupstwo i prywata mogą doprowadzić do upadku państwa, troska o los ojczyzny wpisana w Odprawę posłów greckich jest troską o Polskę.

Skąd to wiadomo?
Oto pewne ślady w tragedii, udowadniające polskość akcji utworu:

  • Po pierwsze król Priam wykazuje pewne podobieństwa do króla Zygmunta Augusta – chwiejnego w swoich decyzjach.
  • Po drugie Rada Królewska w utworze obraduje na wzór polskiego sejmu: marszałkowie stukają laskami o ziemię, posłowie rozstępują się, by zagłosować.

Przesłanie:

potępienie prywaty, egoizmu, przekupstwa, demagogii, niepraworządności, a pochwała patriotyzmu, dalekowzroczności i rozsądku jest z kolei uniwersalne – aktualne tak samo w czasach starożytnych, renesansowych, jak i współczesnych.

  • Odprawa posłów greckich jest dramatem o nieszczęściach Troi, o „nierządnym królestwie i zginienia bliskim, gdzie ani słowa ważą, ani sprawiedliwość ma miejsce”.
  • Odprawa posłów greckich jest tragedią o nieszczęściu zawinionym, którego można było uniknąć. Odwołanie się do znanego wątku przydawało zdarzeniom sensu uniwersalnego: tak giną państwa, w których nad poczuciem sprawiedliwości bierze górę prywata (Jerzy Ziomek, Renesans).

Uwaga!
Trzeba podkreślić ponadczasowość utworu (prywata doprowadza do zguby w każdej epoce!) i wyeksponować pierwiastki humanistyczne w dramacie (patriotyzm, troska obywatelska i zwrócenie uwagi na moralną odpowiedzialność człowieka za swoje czyny).

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Odprawa posłów greckich – Jan Kochanowski

Odprawa posłów greckich jako tragedia humanistyczna

Czy Odprawa posłów greckich jest tragedią klasyczną?

O czym traktuje Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego?

Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego

Czy analizując Odprawę posłów greckich, możemy mówić o pojęciu parenezy?

Związek Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego z tragedią antyczną i problemami Polski XVI wieku.

Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego – pierwsza polska tragedia

Jan Kochanowski – praca domowa

Przedstaw dwa sposoby mówienia o Polsce i Polakach w Odprawa posłów greckich i Konradzie Wallenrodzie