Świat przyrody

Environment pollution and protection – zanieczyszczenie i ochrona środowiska

environment pollution– zanieczyszczenie środowiska environment – środowisko polluted – zanieczyszczony pollution – zanieczyszczenie to pollute – zanieczyszczać contamination – skażenie, zanieczyszczenie sewage – ścieki to dump – wyrzucać depletion – uszczuplenie, wyczerpywanie oil spills – wycieki ropy leak – wyciek fertilizers – nawozy ecological balance – równowaga ekologiczna acid rain – kwaśne deszcze deforestation – wycinanie lasów destruction of the rain forest – niszczenie lasów tropikalnych extinction – wymieranie endangered species – zagrożone

THE NATURAL WORLD – ŚWIAT PRZYRODY

Climate – klimat warm – ciepły cold – zimny mild – łagodny humid – wilgotny dry – suchy temperate – umiarkowany Cold weather – chłodna, zimowa pogoda chilly days – chłodne dni blizzard – zamieć (śnieżna) snowdrifts – zaspy sleet – deszcz ze śniegiem Warm/ hot weather – letnia pogoda, upał warm/hot weather – ciepło, upał heat wave – fala upałów humid – wilgotno scorching – skwarny boiling – bardzo

COSMOS – KOSMOS

universe – wszechświat galaxy – galaktyka The Milky Way – Droga Mleczna solar system – system słoneczny black hole – czarna dziura orbit – orbita gravity – przyciąganie light year – rok świetlny satellite – satelita probe – sonda UFO (unidentified flying object) – UFO eclipse – zaćmienie spacecraft/ spaceship – pojazd kos­miczny space shuttle – prom kosmiczny shooting star – spadająca gwiazda full moon – pełnia new moon –

ENVIRONMENTAL PROBLEMS – KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

Earthquake – trzęsienie ziemi the earth moves/ trembles – ziemia drży warning signal – sygnał ostrzegawczy collapse – runięcie, zawalenie się epicentre – epicentrum to measure in Richter scale – mierzyć w skali Richtera Earthquake An earthquake starts when the blocks which make up the earth move up and down. When one piece of rock starts to rub on another with great force, a lot of energy is used. This energy is changed

ZAGROŻENIE I OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Environment pollution – zanieczyszczenie środowiska environment – środowisko polluted – zanieczyszczony pollution – zanieczyszczenie to pollute – zanieczyszczać contamination – skażenie, zanieczyszczenie sewage – ścieki to dump – wyrzucać depletion – uszczuplenie, wyczerpywanie oil spills – wycieki ropy leak – wyciek fertilizers – nawozy ecological balance – równowaga ekologiczna acid rain – kwaśne deszcze deforestation – wycinanie lasów, wylesienie destruction of the rain forest – niszczenie lasów tropikalnych extinction – wymieranie endangered species

THE LANDSCAPE – KRAJOBRAZ

valley – dolina marsh – bagna/ mokradła river – rzeka lake – jezioro wood – las forest – las (większy) mountain range – łańcuch górski mountain peak – szczyt desert – pustynia plain – równina pond – staw stream – strumyk waterfall – wodospad cove – zatoczka bay – zatoka gulf – zatoka island – wyspa coast – wybrzeże shore – brzeg, wybrzeże estuary – ujście (rzeki) cape – przylądek

WORLD OF ANIMALS – ŚWIAT ZWIERZĄT

Parts of animal bodies – części ciała zwierząt beak – dziób wing – skrzydło tail – ogon paw – łapa claws – pazury whiskers – wąsy hoof – kopyto fur – futro mane – grzywa scale – łuska fin – płetwa shell – skorupa Amphibians and reptiles – płazy i gady toad – ropucha frog – żaba lizard – jaszczurka salamander – salamandra snake – wąż viper – żmija Birds –

WORLD OF PLANTS – ŚWIAT ROŚLIN

Flowers – kwiaty bud – pąk pollen – pyłek kwiatowy petals – płatki stalk – łodyga stem – łodyga pansy – bratek lily of the valley – konwalia poppy – mak primrose – perwiosnek daisy – stokrotka tulip – tulipan daffodil – żonkil carnation – goździk Trees and bushes – drzewa i krzewy learf/ leaves – liść/ liście needles – igły twig – gałąź branch – gałąź bough – konar trunk

CLIMATE AND WEATHER – KLIMAT I POGODA

Climate warm – ciepły cold – zimny mild – łagodny humid – wilgotny dry – suchy temperate – umiarkowany Cold weather chilly days – chłodne dni frost – mróz, szron blizzard – zamieć (śnieżna) snowdrifts – zaspy sleet – deszcz ze śniegiem Warm/ hot weather warm/ hot weather – ciepło, upał heat wave – fala upałów humid – wilgotno scorching – skwarny boiling – bardzo gorąco mild – łagodny, umiarkowany