GIMNAZJUM STRONA GŁÓWNA

Co to jest wypowiedzenie?

Co to jest wypowiedzenie? Przyjrzyjcie się poniższym przykładom: braciszek, złodziej, tramwaj, papuga, jazda, las. W trakcie jazdy tramwajem przez zielony las, braciszek odebrał złodziejowi swoje buty. Na ramię broń! Z pierwszego zespołu wyrazów nie można utworzyć żadnej logicznej całości, natomiast w przykładzie drugim – słowa układają się w sensowny sposób (użyto ich w odpowiednich formach gramatycznych i odpowiednim szyku). Podobną sytuację znajdziemy w przykładzie trzecim. Tu także mamy do czynienia

Jak podsumować pracę?

Jak podsumować pracę? Wniosek Czas na wniosek dotyczący powyższych rozważań. Jak powyższe wnioski dają zastosować się we współczesności? Wyżej stawialiśmy pytania. Teraz czas na odpowiedzi… Przeciwnikom tezy zawartej w temacie odpowiem teraz sumą wniosków. Okazuje się, że nic nie jest jednoznaczne. Moje twierdzenie też. Konsekwencją tych przemyśleń jest następne stwierdzenie / następujący wniosek… Analizując postępowanie osób zamieszanych w tę sprawę, dochodzę do nowych wniosków. Nagła zmian wniosków I oto wniosek

Interpunkcja. Zasady zastosowania przecinka

Interpunkcja Przecinek – użyty pojedynczo oddziela części wypowiedzenia; podwójnie – wydziela wyraz lub grupę. Zasady zastosowania przecinka w zdaniu pojedynczym i złożonym W zdaniu pojedynczym stosujemy Przecinek oddziela takie same części zdania (przydawki, podmioty, okoliczniki) tworzące szereg: Polacy, Niemcy, Węgrzy i Czesi spotkali się…                (podmiot szeregowy) Ona jest kobietą fantastyczną, piękną, intrygującą.    (przydawki przymiotne) Wrócił do szkoły zdrowy, wypoczęty, pełen sił i ochoty do nauki.

PAST CONTINUOUS – (PRZESZŁY CIĄGŁY)

  Zdania twierdzące Pytania  (Inwersja) Zdania przeczące (dodajemy not)  1 os. lp.  I was learnig – uczyłem się  Was I learnig?  I was not (wasn’t) learnig  2 os. lp.  you were learnig  Were you learnig?  you were not (weren’t) learnig  3 os. lp.  he was learnig she was learnig it was learnig  Was he learnig? Was she learnig? Was it learnig?  he was not (wasn’t) learnig she was not (wasn’t) learnig it

Człowiek i społeczeństwo TEST

Człowiek i społeczeństwo TEST   1. Wymień przynajmniej 4 elementy osobowości. a) …………………………………………………………………….. b) …………………………………………………………………….. c) …………………………………………………………………….. d) ……………………………………………………………………..   2. Podane niżej potrzeby podziel na biologiczne, psychiczne, społeczne. przynależność do grupy, jedzenie, poczucie miłości, oddychanie, sen, uznanie społeczne, poczucie bezpieczeństwa, działanie na rzecz innych, poczucie akceptacji   Potrzeby Potrzeby Potrzeby             3. Podaj definicje pojęć: socjalizacja, interakcja, więzi społeczne. socjalizacja – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. interakcja– ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… więzi

TEST 1 przedegzaminacyjny

1. Podanemu związkowi frazeologicznemu odpowiada tylko jedno wyjaśnienie. Wybierz je. A. Pleść androny: a) mówić głupstwa b) mówić dużo c) mówić zbyt szybko B. Krewny po kądzieli: a) krewny ze strony matki b) ktoś wyróżniony, szczególnie drogi c) krewny ze strony ojca C. Czarno na białym: a) Murzyni idący przez jezdnię b) coś oczywistego, nie budzącego wątpliwości c) negatywny bohater powieści, który osiąga sukces D. Zimny prysznic: a) codzienna kąpiel b) gwałtowny powrót do rzeczywistości c) pozbycie się czegoś istotnego, ważnego

TRÓJKĄTY

POWTARZAMY TRÓJKĄTY  Wielokątem o najmniejszej liczbie boków jest trójkąt. Trójkąt to część płaszczyzny ograniczona łamaną zwyczajną zamkniętą złożoną z 3 odcinków. Ma trzy wierzchołki i trzy kąty wewnętrzne. A, B, C – wierzchołki trójkąta AB, AC, BC – boki trójkąta ABC, ACB, CAB – kąty wewnętrzne trójkąta Zapamiętaj! Wierzchołki trójkąta oznaczamy dużymi literami A, B, C. Boki trójkąta oznaczamy małymi litrami a, b, c. Kąty oznaczamy greckimi literami α (przy wierzchołku A)

Dawid Copperfield – Karol Dickens

Dawid Copperfield Lektura w epoce Epoka wiktoriańska. Tytuł Dzieje, przygody, doświadczenia i zapiski Dawida Copperfielda juniora rodem z Blunderstone (których nigdy ogłaszać drukiem nie zamierzał) – tak tytuł powieści brzmi dokładnie. Właściwie odpowiada na pytanie: czym jest książka Dickensa. Autor Karol Dickens, wielki realista angielski, autor znanej Opowieści wigilijnej. Gatunek Powieść realistyczna, ukształtowana w formę pamiętnika. Zawiera wątki autobiograficzne – Dawid Copperfield podobny jest do samego Karola Dickensa. Dawid Copperfield – sposób

Zamiast pisać „kolejny utwór”

Zdania klucze Zamiast pisać „kolejny utwór” Przytoczę następny przykład… Tymczasem kolej na następny przykład. Pragnę przejść do analizy następnego dzieła literackiego. Pragnę przytoczyć jeszcze jeden przykład… Przejdźmy do następnego utworu prozatorskiego, a jest nim… Myślę, że doskonałym przykładem będzie też… Przejdźmy do następnego utworu prozatorskiego, a jest nim… Warto przytoczyć tu jeszcze jeden tytuł. Jest to… Przywołam inny utwór równie znany (ważny, istotny, sławny, ceniony)… Nie sposób nie wspomnieć bardzo

TEST 7 ŚREDNIOWIECZE w Polsce

TEST Polska w okresie rozbicia dzielnicowego 1. Połącz datę z wydarzeniem. 1109 r. ………………………………..,    1122 r. ………………………………..,  1138 r. ……………………………….., a) zbrojna interwencja Henryka V w obronie Zbigniewa. b) rozbicie dzielnicowe. c) testament Bolesława Krzywoustego. d) przyłączenie do Polski Pomorza. 2. Wyjaśnij, na czym polegała zasada senioratu wprowadzona przez Bolesława Krzywoustego. zasada senioratu – …………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3. Na podstawie własnych wiadomości uzupełnij tabelę:   Imię syna Bolesława Krzywoustego  Pryzdomek

Fleksja TEST

Fleksja TEST   1. Obok podanych niżej stwierdzeń wpisz P (prawda) lub F (fałsz). a) Liczebniki to odmienne części mowy.  ………………………………………………………. b) Istnieją dwa niezależne podziały liczebników. …………………………………………….. c) Funkcją liczebnika jest określanie cech rzeczowników. ………………………………… d) Liczebniki główne odmieniają się przez osoby, liczby i rodzaje.  ……………………. e) Liczebniki zbiorowe łączą się z rzeczownikami nieodmiennymi.  …………………….. f) Liczebników ułamkowych używamy wyłącznie na matematyce. ………………………. 2. Zastąp cyfry słowami. Nazwij typ utworzonego

Znaki interpunkcyjne

Znaki interpunkcyjne Polski system interpunkcyjny zawiera 10 znaków interpunkcyjnych: kropka, którą stawiamy po wypowiedzeniach, tj. po zdaniu lub równoważniku zdania; przecinek oddziela mniejsze całości w obrębie wypowiedzenia; średnik, który jest znakiem średniej mocy, stawiamy tam, gdzie kropka byłaby znakiem za silnym, przecinek zaś za słabym; dwukropek zapowiada wyliczanie, wprowadza zespół wyrazów lub sygnalizuje przytoczenie czyjejś mowy, pełni też funkcję prozodyczną; pytajnik zaznaczający pytanie; wykrzyknik używany po okrzykach, zawołaniach oraz życzeniach

Pochodzenie frazeologizmów

Pochodzenie frazeologizmów Frazeologizmy mogą pochodzić z: Biblii (tzw. biblizmy)  – np. kainowe znamię, mitologii – np. syzyfowa praca, z historii – np. przekroczyć Rubikon, z literatury – np. czekać na Godota, z życia codziennego – np. wziąć się w garść. Frazeologizmy pochodzące z historii starożytnej Pyrrusowe zwycięstwo – to takie, które w rzeczywistości jest klęską, choć pozornie zwycięstwem. Kosztowało tyle, że chyba nie było warto. Pyrrus – król Epiru – zwyciężył