Przyimek

Przyimek

 

Przyimek – niesamodzielna, nieodmienna część mowy
Funkcja

Przyimki najczęściej określają:

 • stosunki przestrzenne – gdzie jakiś przedmiot lub osoba w danej chwili się znajdują np. piłka może być:

  • nad (siatką),
  • za (siatką),
  • przy (siatce),
  • przed (siatką),
  • pod (siatką),
  • obok (siatki),
  • w domu,
  • na półce
  • za domem
 • stosunki czasowe np.

  • po lekcjach,
  • o piątej,
  • przed obiadem)
 • stosunki celowe np.
  • idę po zakupy
 • Przed domem rośnie dąb.
 • Za ścianą słychać krzyki.
 • Schował ręce pod stół

 

 • Kończę zajęcia po piątej lekcji.
 • Skończę lekcje przd kolacją.
 • Działo się to za panowania Mieszka I.

 

 • Poszła po bułki.
 • Zmierzam do celu.

Ze względu na budowę wyróżniamy przyimki:

 • proste (których nie możemy już podzielić na mniejsze cząstki przyimkowe):
  z, po, na, do,w, przed, za, koło, nad, od, o, dla, bez, przy;
 • złożone (składające się z dwóch lub trzech przyimków prostych):

  • zza (z+za),
  • znad (z+nad),
  • wokoło (w+o+koło),
  • spomiędzy,
  • spoza,
  • poprzez,
  • pośród,
  • ponad

Uwaga!

 • Przyimki złożone z dwóch przyimków piszemy zawsze łącznie.
 • Pisownia początkowego z-, s- w przyimkach złożonych jest zawsze zgodna z wymową, np.
  znad, zza, spod, spoza

Zapamiętaj!

 • Przyimek jest wyrazem niesamodzielnym to znaczy, że nie potrafi samodzienie tworzyć części zdania.
 • Wyrażenia przyimkowe to przyimki w połączeniu z:

  • rzeczownikami (w domu, na tablicy, po zajęciach, do szkoły, o siostrze, do szkoły),
  • przymiotnikami (za duży, za krótki, za mały, za niski, o szybkim, z młodymi),
  • zaimkami (na siebie, przy nim, obok was, beze mnie, u nich, z tobą),
  • liczebnikami (dla trojga, do tysiąca, po pierwsze),
  • przysłówkami (na pewno, na zawsze, od zaraz),
  • z wyrazami, które występują wyłącznie z przyimkami (na przełaj, na przemian, na wyrost, po kryjomu)

Uwaga!

 • Przy wykonywaniu rozbioru gramatycznego zdania nie należy umieszczać przyimków jako oddzielnych części mowy, ale określać je jako wyrażenia przyimkowe, łącznie z innymi wyrazami.
 • To przyimek narzuca podrzędnym częściom mowy formę przypadka;
  • w czym? (Msc.) – w domu,
  • na kogo? (B.) – na siebie,
  • na co? (B.) – na dobre.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Części mowy. Podstawowe informacje. (ćwiczenia)

Części mowy – powtórka

Czasownik

Fleksja

Fleksja TEST

PODYSKUTUJ: