Napisz charakterystykę porównawczą Jacka Soplicy i Giaura.

Wskazówki

W charakterystyce postaci powinieneś uwzględnić następujące elementy:

 • wstępną prezentację obydwu postaci,
 • wygląd zewnętrzny,
 • cechy charakteru,
 • stosunek do świata,
 • podsumowanie zawierające własną opinię.

 

Prezentacja

Przedstaw bohaterów. Zwróć uwagę na podobny sposób przedstawienia postaci w tekście – Jacka i Giaura poznajemy poprzez autoprezentację: wyznanie na łożu śmierci umiejscowione na końcu utwo­ru, stąd też następna cecha – tajemniczość, zagadkowość obydwu bohaterów, cecha typowo ro­man­tycz­na.
Zastanów się, co wiesz o postaciach? Kim byli?

Wskaż podobieństwa:

 • obydwaj przeżyli nie­szczę­śliwą miłość,
 • obydwaj potrafili dla miłości zabić,
 • obydwaj przywdzieli zakonne habity.

Różnice:

 • Giaur to Wenecjanin, chociaż nie ma co do tego pewności, miał burzliwą przeszłość, był człowiekiem wyjętym spod prawa, przewodził bandzie korsarzy, zdobył wielki majątek;
 • Jacek – szlachcic z okolic Nowogródka niezbyt zamożny, miał duży posłuch wśród okolicznej szlachty, za­przy­jaź­nił się ze Stolnikiem Horeszko, zakochał w jego córce.

Wygląd zewnętrzny

 • Giaur: wyjątkowa uroda, smagłe czoło, ciemne oczy, ubrany w strój albański.
 • Jacek: wąsal, wygląd typowo szlachecki.

Cechy charakteru

 • Podobieństwa: gwałtowność, porywczość, zdolność do wielkiej miłoś‑ci i zemsty, odwaga, wa­lecz­ność, umiłowanie wolności, cechy przywódcze, samotność, pycha.
 • Różnice: Giaur bardziej wyobcowany, wyniosły, stanowczy, nie zmienia swego zdania do końca.

Stosunek do świata

 • Podobieństwa: w imię miłości negują zasady i reguły świata, potrafią wpływać na otoczenie – Giaur przewodził bandzie korsarzy, łupił i zabijał, Jacek „trząsł całym powiatem”, był warchołem, hulaką.
 • Różnice: Giaur nie ma wyrzutów sumienia, po zbrodni nie zależy mu na odkupieniu win, nie żałuje tego, co zrobił, pozostaje wyniosły, gardzi światem i odwraca się od niego.

Jacek ma potrzebę oczyszczenia z popełnionej zbrodni, odrzuca szlachecką dumę, wyraża skruchę, na znak pokory przybiera imię Robaka, chce odkupić winy poprzez służbę ojczyźnie, dlatego walczy przy boku armii napoleońskiej, zostaje emisariuszem.

.

Podsumowanie

To już Twoja opinia. Oceń bohaterów, zwracając uwagę na to, co najbardziej w ich postępowaniu niejednoznaczne, na przykład mściwość Giaura, niezdolność do wyrażenia żalu, pycha Jacka, która prowadzi do zbrodni itp.

Zobacz:

Giaur a Werter – dwaj bohaterowie romantycznej Europy Co ich różni co łączy?

Czy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym?

Jacek Soplica

Jacek Soplica – charakterystyka

Jacek Soplica jako główny bohater Pana Tadeusza

Jacek Soplica i Andrzej Kmicic – porównaj obu bohaterów. Szczególną uwagę zwróć na działalność patriotyczną, która stała się podstawą do ich rehabilitacji