ANGIELSKI w szkole GŁÓWNA

Opowiadanie po angielsku krok po kroku

Opowiadanie jest jedną z form, którą możesz napotkać na maturze pisemnej z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. 1. Co jest najważniejsze w opowiadaniu? Akcja! Dlatego zanim napiszesz opowiadanie, zrób na kartce plan, w którym zaznaczysz główne wydarzenia. 2. Opowiadanie pisz w czasie przeszłym. Używaj czasów: Past Simple – w tym czasie opisuj główne wydarzenia opowiadania; Past Continuous – tego czasu używaj do stworzenia tła opowia­dania; Past Perfect – w takich formach opisz to, co wydarzyło się przed

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

W języku angielskim rzeczowniki dzielimy na policzalne (Countable nouns) i niepoliczalne (Uncountable nouns). Które rzeczowniki są policzalne? Rzeczownik policzalny to taki, który ma liczbę pojedynczą i mnogą, np.  lake, lakes –  jezioro, jeziora. Rzeczowniki policzalne to te, które możemy bez trudu policzyć, np. an apple – jabłko three apples – trzy jabłka a book – książka ten books – 10 książek Które rzeczowniki są niepoliczalne? Rzeczowniki niepoliczalne to te, których nie możemy

Porównanie czasów the Future Simple i the Future Continuous

Obu tych czasów użyjesz, gdy mówisz o przyszłości. Pamiętaj jednak, że użycie ich jest określone ścisłymi regułami! Przeczytaj dialog! Martha: Hi Jim. How are you doing? What did you buy for Emily? Jim: Hi, I’m OK. Emily…? Why should I buy her a present? Martha: Don’t tell me you forgot. It’s her birthday tomorrow! Jim: No way! Of course I will buy something! Martha: And how about the party? Will

ARTICLES – przedimki

Przedimki, jak podpowiada nazwa, pojawiają się w angielskim przed „imionami” – rzeczownikami, nazwami rzeczy, osób, zjawisk. W języku angielskim są dwa rodzaje rodzajników: I. rodzajnik nieokreślony (the Indefinite Article) – a lub an (jeśli rzeczownik zaczyna się w wymowie od samogłoski) poprzedza rzeczowniki policzalne, bliżej nieokreślone; .stosowany jest wyłącznie w przypadku rzeczowników w liczbie pojedynczej, np.: a girl, a dog, a car, a bottle; w przypadku rzeczowników w liczbie mnogiej