ANGIELSKI w szkole GŁÓWNA

Recenzja – jak ją napisać?

Czego potrzeba, aby napisać dobrą recenzję? Słówek, słówek i słówek!!! Recenzja nie jest utworem bardzo skomplikowanym. Składa się z trzech głównych części. W części pierwszej podajemy główne informacje o utworze, które możemy poprzedzić wprowadzeniem. Tu z kolei możemy podać, gdzie ten film widzieliśmy (np. był wyświetlany na takim a takim festiwalu filmowym). Informacje, których nie może zabraknąć w recenzji to tytuł i autor (książka) czy reżyser i główni aktorzy (film,

Szyk zdań w języku angielskim

Jest to istotne zagadnienie, dlatego że – ze względu na brak deklinacji, a raczej jej szczątkową postać – miejsce danego słowa bardzo często określa także jego funkcję w zdaniu. W związku z tym orzeczenie (verb) powinno stać jak najbliżej podmiotu (subject), np.: I am going to cinema. She has been studying French. (Zauważ, że orzeczenie może się czasem składać z więcej niż jednego wyrazu) Mogą je oddzielać jedynie okoliczniki czasu

Opowiadanie po angielsku krok po kroku

Opowiadanie jest jedną z form, którą możesz napotkać na maturze pisemnej z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. 1. Co jest najważniejsze w opowiadaniu? Akcja! Dlatego zanim napiszesz opowiadanie, zrób na kartce plan, w którym zaznaczysz główne wydarzenia. 2. Opowiadanie pisz w czasie przeszłym. Używaj czasów: Past Simple – w tym czasie opisuj główne wydarzenia opowiadania; Past Continuous – tego czasu używaj do stworzenia tła opowia­dania; Past Perfect – w takich formach opisz to, co wydarzyło się przed

MODAL VERBS – can, could, may, might, should, ought to, must, have to

Jak najlepiej zapamiętać użycie czasowników modalnych? Oczywiście na przykładzie zdań. can How many instruments can he play?– Na ilu instrumentach on potrafi grać? could Could you describe the man to the police? – Czy mógłbyś opisać tego mężczyznę policji? may A written notice: You may buy tickets here! – Tutaj możesz kupić bilety! must Oh, I’m sorry. I must go now. – Och, przykro mi. Muszę już iść. have to She

Question tag – co to takiego?

Jeżeli chcesz o coś zapytać, zazwyczaj używasz standardowego pytania, np: Do you want some coffee? (Czy chcesz kawę?) Do you like me? (Lubisz mnie?) Czasami jednak chcesz, aby rozmowa toczyła się dalej, nie czekasz jedynie na prostą odpowiedź. Zdarza się, że chcesz potwierdzić jakąś informację czy upewnić się, że to co wiesz, jest prawdą. Właśnie w takim przypadku używamy struktury zwanej question tag.   Question tag – co to takiego? Question tags

Rozprawka

POZIOM ROZSZERZONY Rozprawka lub też tak zwane wypracowanie argumentacyjne, charakteryzuje się tym, że zawsze, jak na dwóch szalach wagi, kładzie argumenty za i przeciw. Spójrz na przykładowe tematy rozprawek: Advertising – good or evil? Dangerous sports should be forbidden – do you agree? Advantages and disadvantages of having children. Przygotowując się do napisania rozprawki, przede wszystkim zbierz argumenty za i przeciw i wypisz je w punktach. Po obu stronach powinna być ta sama liczba

Tryb rozkazujący

Kiedy użyjesz trybu rozkazującego? Jeżeli każesz komuś coś zrobić, np. Go to the shop! – Idź do sklepu! Find your own rhythm! – Znajdź swój własny rytm! Wash the dishes! – Zmyj naczynia! Trybu rozkazującego użyjesz też wtedy, gdy dajesz komuś wskazówki, np. Go straight and than turn left. – Idź prosto, a potem skręć w lewo. Uwaga! Tryb rozkazujący można utworzyć tylko dla 2. os. l. poj. i 2. os. l.mn. Learn it! – Naucz

Angielski – sposoby wyrażania przyszłości

Talking about the future Spójrz na poniższy dialog – wyróżnione zostały cztery główne sposoby wyrażania przyszłości: – Hi, Joanna. – Hi, Susan. What are you doing on Saturday? Will you come over? – Well, I don’t know… Perhaps it is strange but I’m going to go to a fortune teller… – Are you mad? A fortune teller? What do you think she will tell you? – Well, I hope she will tell me something