Podział Biblii

Stary Testament

46 ksiąg – od powstania świata do narodzin Chrys­tusa.

 • Księgi historyczne

 • Pięcioksiąg Mojżeszowy (Tora)

  Obejmuje dzieje ludzkości od stworzenia świata, dzieje patriarchów, dzieje Izraelitów do czasów Mojżesza po czasy króla Salomona, wyjście do Ziemi Obiecanej. Składa się nań pięć ksiąg:

  • Księga Rodzaju (Genesis)
   Zawiera opis stworzenia świata i człowieka, historię Adama i Ewy, Kaina i Abla. W tej księdze mieści się podanie o Arce Noego i o wieży Babel, o Sodomie i Gomorze oraz o dziejach Jakuba i jego syna Józefa.
  • Księga Wyjścia (Exodus)
   Opowiada o Mojżeszu, wyjściu z Egiptu i wędrówce Izraelitów do Ziemi Obiecanej. W niej jest mowa o cudzie zesłania manny z nieba, przejściu przez Morze Czerwone. Najważniejszy punkt zdarzeń to moment, gdy Bóg wręcza Mojżeszowi dekalog na górze Synaj.
  • Księga Kapłańska
  • Księga Liczb
  • Księga Powtórzonego Prawa
 • Księgi dydaktyczne (mądrościowe)

  • Księga Hioba
  • Księga Psalmów
  • Księga Przysłów
  • Księga Koheleta (Eklezjasty)
  • Pieśń nad Pieśniami
  • Księga Mądrości (deuterokanoniczna)
  • Księga Mądrości
 • Księgi profetyckie

  Część obejmująca zdarzenia po śmierci Mojżesza, historię królestwa izraelskiego i judzkiego do ich upadku. (Tu znajdziemy proroctwa Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela).

 

Nowy Testament

27 ksiąg – od narodzin Chrystusa po Apokalipsę św. Jana.

 • Księgi historyczne

  • Ewangelie
   Opowiadają o dziejach Chrystusa i Jego nauce.

   • Ewangelia św. Mateusz
    Pierwsza księga Nowego Testamentu, tu znajdziemy słynne Kazanie na Górze Chrystusa.
   • Ewangelia św. Łukasza
    Obszerny opis dzieciństwa Chrystusa – Jego dzieje po wniebowstąpienie.
   • Ewangelia św. Jana
    Nieco odmienna, podkreśla boskość Jezusa.
   • Ewangelia św. Marka
    Najstarsza i najkrótsza Ewangelia – opisuje dzieje Jezusa od chrztu po zmartwychwstanie.
  • Dzieje Apostolskie
   Mówią o narodzinach Kościoła, pierwszych gminach chrześcijańskich, zesłanu Ducha Świętego o rozprzestrzenianiu się Dobrej Nowiny w krajach północnej części Morza Śródziemnego. Opisują głównie dzieje apostołów Piotra i Pawła, o innych tylko wspominają. Obejmują około trzydziestu lat, od narodzin Kościoła w dzień zesłania Ducha Świętego do uwięzienia Pawła w Rzymie. Autorem księgi jest Łukasz Ewangelista, uczeń i towarzysz Pawła z Tarsu, który uczestniczył w wielu opisywanych tu przez siebie wydarzeniach.
 • Księgi dydaktyczne

  Listy Apostolskie – zbiór 21 listów pisanych przez apostołów, w tym listy świętego Pawła do gmin chrześcijańskich. Zawierają naukę o Bogu i Dobrej Nowinie, a także praktyczne wskazówki dotyczące życia i zachowania, norm moralnych i obyczajowych.

 • Księgi profetyckie

 • Apokalipsa św. Jana

  Ostatnia, najbardziej tajemnicza księga Biblii. To księga prorocza, ukazująca za pomocą tajemniczych symboli przyszłe losy ludzkości i koniec świata.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Biblia i antyk – dwa źródła kultury śródziemnomorskiej

Biblia

Biblia na maturze

Biblia – frazeologizmy

Biblia jako dzieło o człowieku

Biblia – periodyzacja

Biblia jako księga o miłości i cierpieniu. Między Pieśnią nad Pieśniami a Księgą Hioba.

Biblia – TABELA

Biblia – dzieło wielogatunkowe

 

Biblia – TEST 1

Biblia – TABELA