Gall Anonim prezentuje wzór władcy chrześcijańskiego na przykładzie czynów i osoby króla Bolesława Krzywoustego. Warto zauważyć, że takim ideałem jest również opisywany przodek Krzywoustego – Bolesław Chrobry.

Obaj królowie mają podobne cechy:

  • Idealny władca to człowiek „sprawiedliwy i rycerski”.
  • Jest to wielki i sławny mąż, który walczy z pogaństwem w imię wiary chrześcijańskiej.
  • Innymi jego cechami są: „męstwo, moc, pobożność, mądrość”.
  • Król powinien być „srogi”, lecz „sprawiedliwy, przebiegły i mądry” w walce.

Za jego panowania w kraju panuje dobrobyt, spokój i radość. Opisując dzieje Bolesława Chrobrego, ukazuje jego moc, np. liczbę wojsk, jakie ma Bolesław (tysiące pancernych z różnych miast itd.). Cnotę i szlachetność tego króla oraz jego pobożność obrazuje stosunkiem króla do duchownych; mówi: „a sprawiedliwy był zarówno dla ubogich wieśniaków, jak i dla magnatów i rycerzy”. Gall Anonim ukazuje szczodrobliwość króla, opisując jego stół i bogactwo dworu, jego dobroć w darowywaniu win. Bolesława Krzywoustego nazywa „Bolesławem, który nie śpi”, przedstawia go jako postrach wrogów – Pomorzan i Niemców, a przede wszystkim podkreśla talenty Krzywoustego jako wielkiego wodza.

Gall Anonim nazywa Krzywoustego „synem Marsa”, a sam zyskał sobie opinię człowieka prawdomównego, obiektywnego, w związku z czym jego Kronika może uchodzić za źródło historyczne. Niemniej pisał ją, jak sam twierdził, by „darmo nie pożywać chleba polskiego”, zapewne więc nieco swojemu władcy pochlebiał.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

 

Omów krótko znane Ci przykłady polskiej historiografii.

Jakich władców opiewa literatura średniowieczna?

 

14. Parenetyczny charakter utworów średniowiecznych

Średniowieczne wzorce parenetyczne

Jakie wzorce parenetyczne propaguje literatura średniowiecza?

Wyjaśnij pojęcie parenezy i literatury parenetycznej

Test ze średniowiecza rycerskiego

Na podstawie konkretnych przykładów literackich przedstaw średniowieczne wzorce parenetyczne.

Średniowieczne wzorce parenetyczne – dezaktualizacja czy wieczna wartość?

Pieśń o Rolandzie – Scharakteryzuj postać Karola Wielkiego jako wzór doskonałego władcy

Średniowiecze – TEST 5