• Kartezjusz tak naprawdę był filozofem XVII w., ale dopiero w oświeceniu jego poglądy zyskały tak wielką rangę, że zostały uznane za podstawę ideową nowej epoki.Wszyscy filozofowie epoki rozumu wywodzą się w pewnym stopniu od Kartezjusza.
    Choć Kartezjusz jest o wiele starszy od swoich oświeceniowych kontynuatorów, to właśnie jego uznaje się za ojca racjonalizmu.
  • Francuz – Wolter. Na tle osiemnastowiecznej filozofii wybitna, wyraźna indywidualność i osobowość, twórca wolterianizmu.
  • Ciekawą koncepcję prezentuje angielski myśliciel John Locke. Jest twórcą słynnego hasła „tabula rasa”, co znaczy „czysta tablica”. Chodzi o to, że w myśl tej koncepcji człowiek rodzi się jako „czysta tablica”, i że dopiero w trakcie rozwoju, życia, poprzez doświadczenie i wychowanie – tablica człowiecza zapisuje się cechami osobowości, kształtuje rozum, charakter i działanie człowieka.
  • Wracając do Francji, należy wyeksponować grupę filozofów, zwaną encyklopedystami. Pisarze, myśliciele stworzyli Wielką Encyklopedię Francuską – najważniejsze, pomnikowe dzieło oświecenia, wyrażające ducha i atmosferę epoki.
    Do grona encyklopedystów zaliczamy:Woltera, Monteskiusza, Rousseau, Diderota i d’Alemberta.
  • Wśród nich odrębną indywidualnością, ojcem sentymentalizmu, głoszącym potrzebę bliskości człowieka, natury i uczuć – jest Jean Jacques Rousseau.
  • Do filozofów oświecenia zalicza się też geniusz z Królewca – Immanuel Kant. Jego teorie w filozofii są czymś na wzór przewrotu kopernikańskiego, miały ogromny wpływ na rozwój myśli Zachodu. Kant był naukowcem, moralistą, wykładowcą. Kant uważał, że człowiek jest wolny i sam w sobie nosi prawo moralne. To on rzekł „Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie”. Twierdził: „Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz zarazem chcieć, żeby stała się powszechnym prawem”. Inaczej mówiąc – aby funkcjonowała również wobec ciebie samego i byłbyś z tego zadowolony.

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c214-lekcje-z-epok-literackich/c220-oswiecenie/filozofia-oswiecenia

https://aleklasa.pl/liceum/c234-praca-domowa-w-liceum/c297-podpowiedzi-do-prac-domowych/koncepcje-ludzkiego-losu-w-literaturze-od-starozytnosci-do-oswiecenia

https://aleklasa.pl/liceum/praca-domowa-w-liceum/wypracowania-z-oswiecenia/jakie-cenne-i-przydatne-czlowiekowi-wspolczesnemu-mysli-zawiera-filozofia-oswiecenia-2