Liczebnik TEST

 

1. Jakich liczebników użyjesz, by określić liczbę rzeczowników: ludzie, drzwi, dzieci?

a) ułamkowych,
b) zbiorowych,
c) porządkowych,
d) głównych.

Odp. ……………………

2. W którym z poniższych zdań liczebnik został użyty niepoprawnie?

A. Na zabawę choinkową przyszło tylko kilkanaścioro dzieci.
B. Zuza zaprzyjaźniła się z dwiema dziewczynami z młodszej klasy.
C. Czterem dzieciom udało się wspiąć na najwyższe drzewo.
D. Jarek uczył się tabliczki mnożenia przez czternaście tygodni.

Odp. ……………………

3. Liczebnik trzecią jest:

A. liczebnikiem porządkowym w celowniku,
B. liczebnikiem głównym w dopełniaczu,
C. liczebnikiem zbiorowym w dopełniaczu,
D. liczebnikiem porządkowym w narzędniku.

Odp. ……………………

4. Przeczytaj poniższe zdania i wybierz poprawną odpowiedź.

I Czy Julka musi zawsze dzielić włos na czworo?
II Na pierwszy koncert zespołu Bumerang przyszło ponad trzy tysiące fanów.
III Alek zwykle mówi coś ni w pięć, ni w dziewięć.

A. W zdaniach I i II występują tylko liczebniki zbiorowe.
B. Liczebniki użyte w zdaniu III to liczebniki główne.
C. Liczebnik w zdaniu I to liczebnik ułamkowy.
D. W zdaniu II liczebniki zostały użyte niepoprawnie.

Odp. ……………………

5. W którym ze zdań liczebnik pełni funkcję podmiotu?

A. Jola zainteresowała się baletem sześć lat temu.
B. Dwadzieścia dwie koperty czekały w skrzynce pocztowej Alicji.
C. Tysiące zostały wyrzucone w błoto.
D. Dziewiętnasty rząd w teatrze nie daje możliwości dobrego przyjrzenia się aktorom.

Odp. ……………………

6. Zastąp liczby odpowiednimi formami liczebników:

A. Matka kupiła prezenty dla każdego ze swoich (4) …………………………………………………………………………. dzieci.
B. Moich (6) ……………………………………………………………………………………. wujków uczestniczyło w tej olimpiadzie.
C. Z tymi (5) ……………………………………………………………………………………………….. piskląt nie pojadę autobusem.

7. Odmień przez przypadki liczebnik pięcioro:

M. ……………………………………………………………….
D. ……………………………………………………………….
C. ………………………………………………………………
B. ………………………………………………………………..
N. ……………………………………………………………….
Msc. …………………………………………………………….

 

Liczebnik TEST – odpowiedzi:

1. b);
2. c) powinno być czworgu;
3. d);
4. b);
5. c);
6. A. czworga, B. sześciu (nie mogliśmy użyć liczebnika zbiorowego, ponieważ „wujek” to osoba dorosła), C. pięciorgiem;
7. M. pięcioro, D. pięciorga, C. pięciorgu, B. pięcioro, N. pięciorgiem, Msc. pięciorgu

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Liczebnik

Fleksja TEST

Fleksja

Odmiana liczebników

 

Części mowy. Podstawowe informacje. (ćwiczenia)

Części mowy – powtórka