• Tragizm – jest to sytuacja, w której bohater musi dokonać wyboru pomiędzy dwoma równorzędnymi racjami. Każda decyzja, jaką podejmie, będzie miała negatywne skutki.
  • Konflikt tragiczny – istota tragedii – to istnienie dwóch równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru. Przykładem mogą być losy bohaterów Sofoklesa. Nieszczęsny bohater znajduje się niejako w sytuacji bez wyjścia. Jeśli wybierze decyzję a – przegra, jeśli b – też przegra. Trzeciego wyjścia nie ma. Przyznasz, że to sytuacja tragiczna!

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c269-powtorka-z-polskiego/c315-antyk/30-podaj-definicje-tragedii-jako-gatunku

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/antyk/c413-antyk-8/wyjasnij-pojecia-mimesis-i-katharsis-z-poetyki-antycznej-przywolujac-konkretne-przyklady-literackie

https://aleklasa.pl/liceum/c111-jak-odpowiadac-z-polskiego/antyk/c410-antyk-5/co-oznacza-kategoria-decorum