Wyjaśnij, dlaczego w odniesieniu do Lalki Bolesława Prusa mówi się o trzech pokoleniach idealistów.

Zacznij:
Konstruując świat przedstawiony w Lalce, Prus rzeczywiście dokonał wyraźnego rozróżnienia trzech pokoleń ideowych – romantyków, pozytywistów i – co ważne i nowe – pokolenia przejściowego – uosabianego przez Wokulskiego.

Rozwiń:
Omów postacie reprezentatywne dla poszczególnych pokoleń:

  • Romantycy – to, rzecz jasna, Ignacy Rzecki. Potraktowany cokolwiek ironicznie, z rozrzewnieniem tęskni za Napoleonem i „wielkim czynem”. Ma wszak za sobą moment własnej chwały – i zarazem klęski – udział w Wiośnie Ludów.
  • Pokolenie przejściowe – to oczywiście Wokulski. Wychowany na romantycznych lekturach, były spiskowiec i powstaniec, teraz stara się realizować pozytywistyczne postulaty. Zderzenie dwóch ideologii doprowadza go jednak wciąż do sprzeczności i sytuacji nierozwiązywalnych, unieszczęśliwia.
  • Pozytywiści – reprezentowani przede wszystkim przez Juliana Ochockiego. To młody zapaleniec, nau­kowiec marzący o skonstruowaniu machiny latającej. Ma największe szanse na spełnienie swoich zamierzeń.

Zakończ:
Wyeksponuj Wokulskiego – przedstawiciela „pokolenia przejściowego”. To wszak jeden z głównych tematów Lalki. Prus jako pierwszy ukazał, że podział na „młodych” pozytywistów i „starych” romantyków zawarty w pierwszych tekstach pozytywistów nie jest czarno-biały.

Zobacz:

Bolesław Prus – Lalka

Czym jest idealizm? Jak interpretuje to pojęcie Bolesław Prus w swojej powieści pt. Lalka?

Marzenia – idealizm

Idealizm, idealiści – cytaty

Stanisław Wokulski i Tomasz Judym są określani mianem wielkich idealistów i spadkobierców romantycznych idei. Na ile pasują do nich te określenia?

Marzenia – idealizm