1. Relacja człowiek – Bóg

 • Człowiek bez Boga jest niczym i nie osiągnie żadnych wartości.
 • Bóg – pokój, piękno, prawo, szczęście, Wiekuista Mądrość.
 • Człowiek – proch, cień, istota „rozdwojona w sobie”.

Nie ma już tej ufności i bliskości pomiędzy człowiekiem a Bogiem, jaką spotkaliśmy w twórczości Jana Kochanowskiego.

2. Życie ludzkie – walka

 • Walka z szatanem,
 • Walka z pokusami, ciała i świata.

To, co u Jana z Czarnolasu było uporządkowaną harmonią, w poezji Sępa-Szarzyńskiego staje się terenem walki.

3. Wartości prawdziwe i złudne

 • Złudne: złoto, sława, uroda, rozkosz.
 • Prawdziwe: miłość do Boga, byt przyszły.

4. Miłość

 • Miłość pierwsza – ziemska, przywiązanie do życia i wartości doczesnych, jest to miłość niedobra.
 • Miłość druga – prawdziwa: miłość do Boga.

5. Śmierć

– to upragnione wyzwolenie od trudów życia

6. Człowiek

 • Jest wolny, ale postawiony wobec pokus, zmuszony do ciągłej walki.
 • Wciąż potężny w swojej walce – ale jest niczym bez Boga.

 

Miłość ludzka potrzebna jest jednak Bogu (poeta zastanawia się – dlaczego?). Przedstawia pesymistyczną wizję człowieczej kondycji na ziemi:

Z wstydem poczęty człowiek, urodzony
z boleścią, krótko tu na świecie żywie,
i to odmiennie, nędznie, bojaźliwie
ginie, od słońca jak cień opuszczony.

Odpłynęła gdzieś w dal renesansowa radosna afirmacja życia.

Co zawdzięczamy Mikołajowi Sępowi-Szarzyńskiemu?

 • Zbiór sonetów pt. Rytmy abo wiersze polskie.
 • Należy do poetów przełomu: pielęgnuje ideały renesansu, ale wprowadza już poetykę i atmosferę baroku.
 • Przeciwstawia wartości ziemskie Boskim, miłość zwykłą – miłości do Boga; wprowadza topos przemijalności, kruchości istnienia.
 • Wprowadza motyw poety rozdwojonego, pełnego sprzecznoś­ci, niespokojnego i zagubionego pośród tajemnic egzystencji.

 

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

Mikołaj Sęp Szarzyński – biografia

Poezja Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Zastanów się, jakie cechy renesansowe, a jakie barokowe dostrzegasz w poezji Sępa Szarzyńskiego.

Mikołaj Sęp Szarzyński – O nietrwałej miłości rzeczy świata tego

Czy Mikołaj Sęp-Szarzyński jest twórcą renesansowym czy barokowym?

Scharakteryzuj relację człowiek – Bóg w twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego

Porównaj twórczość Jana Kochanowskiego i Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego

Jan Kochanowski i Mikołaj Sęp Szarzyński żyli w tym samym czasie. Czy tak samo postrzegali Boga, człowieka, świat?

O czym traktują znane Ci utwory Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego?

Mikołaj Sęp Szarzyński – prekursor baroku