Cierpienia młodego Wertera to powieść w listach, inaczej zwana powieścią epistolarną (od łac. epistula – list). Forma listów do bliskiej osoby umożliwia subiektywny przekaz, stwarza atmosferę intymnego wyznania, ułatwia zwierzenie i mówienie o rzeczach bardzo osobistych.

W powieści odbiorcą zwierzeń Wertera jest jego bliski przyjaciel Wilhelm. Ale znalazło się tam również kilka listów zaadresowanych do Lotty i Alberta. Oczywiście, nie należy mieć złudzeń co do autentyczności tych zwierzeń. Całość jest jedynie kreacją artystyczną, są one pisane „pod czytelnika”. Jednak, co ważne, dochodzi w nich do głosu zindywidualizowane „ja” – człowiek czujący i wyrażający własne sądy.

Mamy tu do czynienia z przejawem romantycznego indywidualizmu – postawy, w której jednostka przedstawia własne sądy, nawet gdy są one sprzeczne z ogólnie przyjętymi normami. Ta sprzeczność nie oznacza, że są to wybory złe. Miłość Wertera, choć potępiana społecznie, budzi w nas współczucie, gdyż wierzymy w szczerość jego uczucia.

Uwaga! Pojawienie się Cierpień… zapoczątkowało prawdziwą modę na ten gatunek literacki. Jest to kolejny, tym razem formalny, wkład Goethego w historię literatury.

Zapamiętaj!
Powieść epistolarna to inaczej powieść w listach. Gatunek ten umożliwia zwierzenia, podkreśla indywidualizm i bezpośredniość wypowiedzi.

Zapamiętaj pojęcia!

  • Weltschmerz
  • typ werterowski
  • choroba wieku
  • powieść w listach

 

Zobacz:

Cierpienia młodego Wertera – Johann Wolfgang Goethe

Dlaczego Cierpienia młodego Wertera nazywamy dziełem preromantycznym?

51. Werteryzm – przedstaw przykłady bohaterów werterowskich w literaturze polskiego romantyzmu

Cierpienia młodego Wertera na maturze

Cierpienia młodego Wertera do matury

Kim jest główny bohater powieści Goethego Cierpienia młodego Wertera

Cierpienia młodego Wertera – praca domowa

Romantyzm – TEST 1